articlewriting1 1

Soạn bài Nghĩa thầy trò trang 79 SGK Tiếng Việt 5 tập 2>

Học tập
Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Bài đọc

Nghĩa thầy trò 

Từ sáng sớm, những môn sinh đã tề tựu trước sân nhà cụ giáo Chu để mừng thọ thầy. Cụ giáo đội khăn ngay ngắn, mặc áo dài thâm ngồi trên sập. Mấy học trò cũ từ xa về dâng biếu thầy những cuốn sách quí. Cụ giáo hỏi thăm việc làm của từng người, bảo ban những học trò nhỏ, rồi nói :
– Thầy cảm ơn những anh. Bây giờ, nhân có đông đủ môn sinh, thầy muốn mời toàn bộ những anh theo thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng .
Các môn sinh đồng thanh dạ ran. Thế là cụ giáo Chu đi trước, học trò theo sau. Các anh có tuổi đi sau thầy, người ít tuổi hơn nhường bước, sau cuối là mấy chú tóc để trái đào. Cụ giáo Chu dẫn học trò đi về cuối làng, sang tận thôn Đoài, đến một ngôi nhà tranh đơn sơ mà sáng sủa, ấm cúng. Ở hiên trước, một cụ già trên tám mươi tuổi râu tóc bạc phơ đang ngồi sưởi nắng. Cụ giáo Chu bước vào sân, chắp tay cung kính vái và nói ta :
– Lạy thầy ! Hôm nay con đem tổng thể môn sinh đến tạ ơn thầy .
Cụ già tóc bạc ngước lên, nghiêng đầu nghe. Cụ đã nặng tai. Thầy giáo Chu lại nói to câu nói vừa qua một lần nữa. Thì ra đây là cụ đồ xưa kia đã dạy vỡ lòng cho thầy .
Tiếp sau cụ giáo Chu, những môn sinh của cụ lần lượt theo lứa tuổi vái tạ cụ đồ già. Ngày mừng thọ thầy Chu năm ấy, họ được thêm một bài học kinh nghiệm thấm thía về nghĩa thầy trò .

Theo Hà Ân

Cụ giáo Chu: tức Chu Văn An (1292 – 1370), một nhà giáo nổi tiếng đời Trần

Môn sinh: học trò của cùng một thầy giáo

Áo dài thâm: áo dài màu đen

Sập: giường gỗ, mặt liền với chân, xung quanh có diềm

Vái: Chắp tay giơ lên hạ xuống, đồng thời cúi đầu, để tỏ lòng cung kính

Tạ: cảm ơn hoặc xin lỗi một cách kính cẩn

Cụ đồ: Người dạy chữ Nho thờ trước

Vỡ lòng: Bắt đầu học (chữ)

Bố cục

Có thể chia bài đọc thành 3 đoạn :
Đoạn 1 : Từ đầu đến mang ơn rất nặng
Đoạn 2 : Từ Các môn sinh đến đến tạ ơn thầy
Đoạn 3 : Phần còn lại

Câu 1

Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để làm gì ? Tìm những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu.

Phương pháp giải:

Con đọc phần nội dung câu truyện ở trang 79 để vấn đáp thắc mắc .

Lời giải chi tiết:

– Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà thầy để mừng thọ thầy, tỏ bày lòng yêu quí kính trọng thầy, người đã hết lòng dạy dỗ dìu dắt họ trưởng thành .

– Những chi tiết cho thấy học trò rất tôn kính cụ giáo Chu là:

+ Các môn sinh từ sáng sớm đã tề tựu trước sân nhà thầy giáo Chu để mừng thọ thầy .
+ Họ dâng biếu thầy những cuốn sách quý .
+ Họ “ đồng thanh dạ ran ”, cùng xếp hàng theo sau thầy sau khi nghe thầy nói muốn tới thăm ” một người mà thầy mang ơn rất nặng ”.

Câu 2

Tình cảm của cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cho cụ từ thuở học vỡ lòng như thế nào? Tìm những chi tiết biểu hiện tình cảm đó.

Phương pháp giải:

Con đọc phần nội dung câu truyện trang 79 .

Lời giải chi tiết:

Đối với người thầy đã dạy mình từ thuở học vỡ lòng, thầy giáo Chu rất tôn kính .
Những chi tiết cụ thể bộc lộ sự tôn kính đó là :
– Thầy mời học trò cùng thầy tới thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng .
– Thầy chắp tay cung kính với cụ đồ .
– Thầy cung kính thưa với cụ : “ Lạy thầy, ngày hôm nay con đem toàn bộ những môn sinh đến tạ ơn thầy. ”

Câu 3

Những thành ngữ, tục ngữ nào dưới đây nói lên bài học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu ?

a ) Tiên học lễ, hậu học văn .
b ) Uống nước nhớ nguồn .
c ) Tôn sư trọng đạo .
d ) Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. ( Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy. )

Phương pháp giải:

Con tâm lý và vấn đáp .

Lời giải chi tiết:

Những câu tục ngữ nói lên bài học kinh nghiệm mà những môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu là :
b ) Uống nước nhớ nguồn .
c ) Tôn sư trọng đạo

d)  Nhất tự vi sư, bán tự vi sư.

Nội dung

Ca ngợi truyền thống cuội nguồn tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống cuội nguồn tốt đẹp đó .