nguyen nhan dan toi quy luat dia doi la

Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là

Học tập
III. Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi giữa bài

Trắc nghiệm: Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là

A. Sự đổi khác lượng bức xạ mặt trời tới toàn cầu theo mùa .
B. Sự luân phiên ngày và đêm liên tục diễn ra trên toàn cầu .

C. Sự chênh lệch thời gian chiếu sáng trong năm theo vĩ độ.

D. Góc chiếu của tia sáng mặt trời ( góc nhập xạ ) đến mặt đất biến hóa theo vĩ độ .

Trả lời:

Đáp án đúng: D. Góc chiếu của tia sáng mặt trời (góc nhập xạ) đến bề mặt đất thay đổi theo vĩ độ.

Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là do dạng hình cầu của Trái Đất và bức xạ mặt trời. Dạng hình cầu của Trái Đất làm cho góc chiếu của tia sáng mặt trời ( góc nhập xạ ) đến mặt đất biến hóa theo vĩ độ .

Tìm hiểu thêm về Quy luật địa đới và phi địa đới cùng Top Tài Liệu nhé!

I. Quy luật địa đới

1. Khái niệm

– Khái niệm : Là sự đổi khác có quy luật của toàn bộ những thành phần địa lí và cảnh sắc địa lí theo vĩ độ .
– Nguyên nhân : Do toàn cầu hình cầu và bức xạ mặt trời tạo góc nhập xạ của Mặt Trời đến mặt phẳng toàn cầu đổi khác từ xích đạo về hai cực .

2. Biểu hiện của quy luật

a. Sự phân bổ những vòng đai nhiệt trên Trái Đất

Các vòng đai

Vị trí

Giữa các đường đẳng nhiệt Khoảng vĩ tuyến
Nóng 20°C của 2 bán cầu 30°B đến 30°N
Ôn hòa 20°C và 10°C của tháng nóng nhất 30 ° đến 60 ° ở cả hai bán cầu
Lạnh Giữa 10° và 0° của tháng nóng nhất Ở vòng đai cận cực của 2 bán cầu
Băng giá vĩnh cửu Nhiệt độ quanh năm dưới 0°C Bao quanh cực

b. Các đai khí áp và những đới gió trên Trái Đất
– Các đai khí áp : Gồm 7 khí áp ( áp thấp xích đạo, 2 áp thấp ôn đới, 2 áp cao cận chí tuyến, 2 áp cao cực ) .
– Các đới gió : Gồm 6 đới gió ( 2 mậu dịch, 2 ôn đới, 2 đông cực ) .
Nguyên nhân dẫn tới quy luật địa đới là
c. Các đới khí hậu trên Trái Đất
Có 7 đới khí hậu chính : xích đạo, cận xích đạo, nhiệt đới gió mùa, cận nhiệt, ôn đới, cận cực, cực .
d. Các nhóm đất và những kiểu thảm thực vật :
– Có 10 nhóm đất từ cực đến xích đạo .
– Có 10 kiểu thảm thực vật từ cực đến xích đạo .
– Tuân thủ theo quy luật địa đới .

II. Quy luật phi địa đới

1. Khái niệm:

– Là quy luật phân bổ không nhờ vào vào đặc thù phân bổ theo địa đới của những thành phần địa lí và cảnh sắc .
– Nguyên nhân : Sự phân loại bề mặt Trái đất thành lục địa, đại dương và địa hình núi cao .

2. Biểu hiện của quy luật

a. Quy luật đai cao
– Khái niệm : Là sự đổi khác có quy luật của những thành phần tự nhiên theo độ cao địa hình .
– Nguyên nhân : Sự biến hóa nhiệt độ, nhiệt độ, lượng mưa theo độ cao .
– Biểu hiện : Sự phân bổ những vành đai thực vật, đất theo độ cao .
b. Quy luật địa ô
– Khái niệm : Là sự biến hóa có quy luật của những thành phần tự nhiên theo kinh độ
– Nguyên nhân : Sự phân bổ đất liền và biển, đại dương, những dãy núi theo chiều kinh tuyến .
– Biểu hiện : Sự đổi khác những thành phần tự nhiên theo kinh độ .

III. Hướng dẫn vấn đáp câu hỏi giữa bài

Câu 1: Dựa vào hình 12.1, hãy cho biết trên Trái Đất có những đai khí áp và những đới gió nào?

Trả lời:

– Trên bề mặt Trái đất có 7 đai khí áp :
+ Đai áp thấp xích đạo
+ Hai đai áp cao chí tuyến

+ Hai đai áp thấp ôn đới

+ Hai đai áp cao cực
– Các đới gió trên Trái đất :
+ Gió Mậu Dịch
+ Gió Tây Ôn Đới
+ Gió Đông Cực

Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học ở bài 14, hãy cho biết ở mỗi bán cầu có mấy đới khí hậu? Hãy kể tên các đới khí hậu đó?

Trả lời:

Ở mỗi bán cầu có 7 đới khí hậu. Đó là những đới khí hậu : Cực, cận cực, ôn đới, cận nhiệt đới, nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, xích đạo .

Câu 3: Dựa vào hình 19.1 và 19.2, hãy cho biết:

– Sự phân bổ những kiểu thảm thực vật và những nhóm đất có tuân theo quy luật địa đới hay không ?
– Hãy lần lượt kể tên từng kiểu thảm thực vật từ cực về Xích đạo .
– Hãy lần lượt kể trên từng nhóm đất từ cực về Xích đạo .

Trả lời:

Quan sát hình 19.1 và 19.2 ta thấy :
– Sự phân bổ của những kiểu thảm thực vật và những nhóm đất đều tuân theo quy luật địa đới .
– Từ cực về xích đạo có những kiểu thảm thực vật như sau :
+ Hoang mạc lạnh
+ Đài nguyên
+ Rừng là kim
+ Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp ôn đới
+ Rừng cận nhiệt ẩm
+ Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt
+ Hoang mạc, bán hoang mạc ;
+ Thảo nguyên, cây bụi chịu hạn và đồng cỏ núi cao ;
+ Xa van, cây bụi ;
+ Rừng nhiệt đới gió mùa, xích đạo .
– Các nhóm đất từ cực về Xích đạo :
+ Băng tuyết, đất đài nguyên ;
+ Đất pốt dôn ;
+ Đất nâu ;
+ Xám rừng lá rộng ôn đới ;
+ Đất đen, hạt dẻ thảo nguyên, đồng cỏ núi cao ;
+ Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng ;
+ Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm ;
+ Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc ;
+ Đất đỏ, nâu đỏ xavan ;
+ Đất đỏ vàng ( feralit ), đen nhiệt đới gió mùa .

Câu 4: Quan sát hình 19.1, hãy cho biết : Ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 40°B…

Quan sát hình 19.1, hãy cho biết : Ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 40 ° B từ đông sang tây có những kiểu thảm thực vật nào ? Vì sao những kiểu thảm thực vật lại phân bổ như vậy ?

Trả lời:

– Ở lục địa Bắc Mĩ, theo vĩ tuyến 40 ° B từ đông sang tây có những kiểu thảm thực vật :
+ Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp .
+ Thảo nguyên và cây bụi chịu hạn .

+ Rừng lá kim.

+ Thảo nguyên và cây bụi chịu hạn .
+ Rừng lá kim .
– Có sự phân bổ của những kiểu thảm thực vật này là do tác động ảnh hưởng của sự phân bổ lục địa, đại dương và dãy núi Coóc-đi-e chạy theo hướng kinh tuyến, làm cho khí hậu có sự phân hóa từ đông sang tây. Khu vực lục địa gần Đại Tây Dương ấm và ẩm, càng vào sâu irons lục địa càng nóng và khô. Khu vực Bồn địa Lớn tuy gần Thái Bình Dương nhưng bị những dãy núi ven biển chắn gió biển nên cũng khô .