articlewriting1 1

Nhân dân Thăng Long thực hiện chủ trương của vua nhà Trần như thế nào khi quân Mông Cổ vào Thăng Long? A. Kiên quyết chố…

Học tập

Câu 43 : Chủ trương đánh giặc nào được nhà Trần thực hiện trong cả ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên .A. Tiêu diệt đoàn thuyền lương của giặc .B. Chặn đánh ngay từ khi quân giặc vừa tiến vào nước ta .

C. Thực hiện “vườn không nhà trống”

D. Kiên quyết giữ Thăng Long, đào chiến lũy để chống giặc .Câu 44 : Ai là người được giao trách nhiệm Quốc công tiết chế chỉ huy cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên ?A. Trần Quốc ToảnB. Trần Quốc TuấnC. Trần Quang KhảiD. Trần Khánh DưCâu 45 : Địa danh nào gắn liền với những chiến công hiển hách của quân dân nhà Trần trong cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên ?A. Bình Than, Đông Bộ Đầu, Vạn Kiếp .B. Tây Kết, Hàm Tử, Chương Dương .C. Thiên Trường, Thăng Long .D. Bạch Đằng .Câu 46 : Ý nào dưới đây không phải nguyên do thắng lợi của ba lần kháng chiến chống quân Mông – Nguyên ?A. Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn và luôn tích cực, dữ thế chủ động tham gia kháng chiến .B. Nội bộ những tầng lớp chỉ huy nhà Trần đoàn kết và có sự chuẩn bị sẵn sàng rất chu đáo tiềm lực về mọi mặt cho mỗi cuộc kháng chiến .C. Nhà Trần có đường lối kế hoạch, giải pháp đúng đắn, phát minh sáng tạo và có những danh tướng tài ba .D. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên của nhà Trần đều được nhân dân Cham-pa giúp sức .Câu 47 : Ý nào dưới đây không phải ý nghĩa lịch sử vẻ vang của thắng lợi ba lần kháng chiến chống Mông – Nguyên ?A. Đưa nước ta trở thành nước hùng mạnh nhấ quốc tế .B. Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược của quân Mông – Nguyên, bảo vệ nền độc lập chủ nhiệm và toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ .C. Nâng cao lòng tự hào, tự cường của dân tộc bản địa .D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề quý giá trong thẩm mỹ và nghệ thuật đánh giặc .Câu 48 : Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai, ai là người tự giương cao lá cờ : “ Phá cường địch, báo hoàng ân ” ?A. Trần Quốc TuấnB. Phạm Ngũ LãoC. Trần Khánh DưD. Trần Quốc ToảnCâu 49 : Bài “ Hịch tướng sĩ ” của Trần Quốc Tuan được viết vào thời gian nào ?A. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ nhất .

B. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ hai.

C. Kháng chiến chống quân Nguyên lần thứ ba .D. Kháng chiến chống quân Tống lần thứ nhấtCâu 50 : Vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, mời những bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về họp bàn cách đánh giặc. Hội nghị mở vào năm nào ?A. 1258 .B. 1285 .C. 1259 .D. 1295 .Câu 51 : Vào cuối tháng 1 – 1285, 50 vạn quân Nguyên do ai chỉ huy tràn vào xâm lược Đại Việt ?A. Thoát HoanB. Hốt Tất LiệtC. Ô Mã NhiD. Toa ĐôCâu 52 : Người có công làm ra thắng lợi ở Vân Đồn vào cuối năm 1287 là ai ?A. Trần Khánh DưB. Trần Bình TrọngC. Trần Nhật DuậtD. Trần Quang KhảiCâu 53 : Với thắng lợi Bạch Đằng năm 1288, quân ta đã bắt sống tướng nào của quân Nguyên ?A. Thoát HoanB. Hốt Tất LiệtC. Ô Mã NhiD. Toa ĐôCâu 54 : Cuộc chiến đấu để đánh chiếm thành Ung Châu diễn ra bao nhiêu ngày ?A. 40 ngàyB. 42 ngàyC. 45 ngàyD. 50 ngàyCâu 55 : Tước vị cao nhất của Lý Thường Kiệt vào năm 1075 là gì ?

A. Vua

B. Thái úyC. Thái sưD. Tể tướng .