Tổ chức huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 ( NĐ44/2016 Mới Nhất )

Huấn luyện an toàn lao động nhóm 4

Căn cứ vào Luật An toàn vệ sinh Lao động số 84/2015/QH13; đã được Quốc hội thông qua ngày 25/ 06/ 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2016. Cùng với Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2016. Viện Xây Dựng đã tiến hành tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 và cấp sổ theo dõi về đào tạo an toàn lao động nhóm 4 theo đúng quy định. Vậy bạn có biết đối tượng, mục đích và nội dung khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là gì chưa? Hãy cùng Viện Xây Dựng tìm câu trả lời nhé!

♦ Huấn Luyện ATVSLĐ Nhóm 1, 2 Mới Nhất Nghị định 44/2016

♦ Học Thẻ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 3 Nghị định 44/2016
♦ Chứng Chỉ Huấn Luyện An Toàn Lao Động Nhóm 5 Công Tác Y Tế

Đối tượng tham gia đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 là ai ?

Căn cứ Điều 17 Nghị định số 44/2016 / NĐ-CP, những đối tượng người dùng lao động được chia thành 6 nhó chính. 6 nhóm này đó là :

Nhóm 1: Người quản lý phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với nhóm này, những đối tượng người tiêu dùng lao động gồm có :

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh và phòng, ban, chi nhánh trực thuộc; những người phụ trách bộ phận kinh doanh, kỹ thuật, sản xuất; quản đốc phân xưởng hoặc vị trí tương đương;
 • Cấp phó của người đứng đầu theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được giao nhiệm vụ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nhóm 2: Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động

Với người làm công tác làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động gồm có những đối tượng người dùng lao động sau :

 • Người chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn, vệ sinh lao động của cơ sở;
 • Người giám sát trực tiếp về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Nhóm 3: Người lao động làm những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động

Với người lao động nhóm 3 gồm có người làm những việc làm thuộc Danh mục việc làm có nhu yếu khắt khe về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phát hành .

Nhóm 4: Người lao động nhóm 4

Những người lao động nhóm 4 gồm có cả người tập nghề, học nghề, thử việc để thao tác cho người sử dụng lao động .

Nhóm 5: Người làm công tác y tế

Nhóm 6: An toàn, vệ sinh viên theo quy định

Ngoài ra, những người lao động không thuộc 6 nhóm nêu trên ( gồm cả lao động là người Nước Ta, người lao động quốc tế thao tác tại Nước Ta ; người tập nghề, học nghề, thử việc để thao tác cho người sử dụng lao động ) cũng cần được giảng dạy, tu dưỡng và cấp chứng từ về bảo vệ bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động theo đúng pháp luật .
Qua những thông tin, bạn hoàn toàn có thể thấy rằng đối tượng người tiêu dùng tham gia đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 là những người không thuộc những nhóm theo lao lý tại những Khoản 1, 2, 3 và 5

Tại sao cần tham gia huấn luyện an toàn VSLĐ ?

Bạn có thắc mắc tại sao cần phải huấn luyện an toàn lao động? Cần phải tham gia huấn luyện an toàn lao động nhóm 4?

– Lý do thứ 1 : Ngoài việc hạn chế rủi ro đáng tiếc tai nạn thương tâm nghề nghiệp trong quy trình sản xuất, kinh doanh thương mại thì công tác làm việc giảng dạy an toàn lao động nói chung và việc đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 nhằm mục đích mục tiêu giúp người lao động hiểu rõ được quyền cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm của mình và của người sử dụng lao động. Người lao động sẽ hiểu rõ được những chủ trương chính sách về an toàn lao động trong doanh nghiệp của mình .
– Lý do thứ 2 : Tuy không trực tiếp thao tác có nguy cơ tiềm ẩn như những đối tượng người tiêu dùng huấn luyện và đào tạo an toàn lao động nhóm 3 nhưng với cán bộ công nhân viên thuộc nhóm 4 cũng cần được hướng dẫn Nội quy bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, biển hướng dẫn bảo đảm an toàn, biển báo, vệ sinh lao động và sử dụng thiết bị bảo đảm an toàn, phương tiện đi lại bảo vệ cá thể, nhận diện được những yếu tố có hại, nguy hại … tại nơi thao tác

– Lý do thứ 3 : Chương trình huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 giúp cho các học viên thuộc nhóm 4 có kỹ năng xử lý các sự cố phát sinh trong công việc, có khả năng tự thoát hiểm trong các trường hợp khẩn cấp

– Lý do thứ 4 : tham gia giảng dạy an toàn lao động nhóm 4. Người lao động sẽ được tu dưỡng kiến thức và kỹ năng về văn hóa truyền thống an toàn lao động trong việc làm ; nắm được những giải pháp cải tổ điều kiện kèm theo lao động, kỹ năng và kiến thức sơ cấp cứu cơ bản .

Mục tiêu khóa học an toàn lao động nhóm 4

Viện Xây Dựng tổ các chức lớp huấn luyện an toàn lao động nhóm 4. Mục tiêu các khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 tại Viện Xây Dựng  nói riêng cũng như tại các tổ chức khác đều có những mục tiêu cơ bản sau:

 • Khóa huấn luyện an toàn VSLĐ nhóm 4 giúp các học viên hiểu được các nội dung cơ bản về chính sách pháp luật của nhà nước về công tác an toàn – bảo hộ lao động. Nắm được các yêu cầu về an toàn lao động vệ sinh lao động tại phân xưởng, công trường. Yêu cầu an toàn lao động vệ sinh lao động vói từng công việc; nắm được các phương pháp xử lý sự cố, sơ cứu tai nạn trong quá trình làm việc.
 • Về kỹ năng, thông qua khóa huấn luyện an toàn trong nhóm 4. Người lao động thuộc nhóm 4 có khả năng sử dụng được các phương tiện bảo vệ cá nhân; có thể thực hiện sơ cứu tai nạn lao động; xác định được các phương pháp xử lý sự cố trong sản xuất. Thực hiện đúng quy định về an toàn vệ sinh lao động theo quy định hiện hành.

Nội dung khóa huấn luyện

Khóa đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 tại Viện Xây Dựng gồm những nội dung cơ bản sau :

Kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao động

 • Mục đích, ý nghĩa của công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở.
 • Chính sách, chế độ về an toàn vệ sinh lao động đối với người lao động
 • Điều kiện lao động, các yếu tố nguy hiểm độc hại gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cũng như các biện pháp phòng ngừa.
 • Những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; nội quy an toàn lao động, vệ sinh lao lao động của cơ sở.

Các yêu cầu về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cấp phân xưởng

 • Hướng dẫn, biển báo, quy trình làm việc an toàn vệ sinh lao động; mà người lao động phải tuân thủ khi thực hiện công việc tại phân xưởng cũng như tại các khu vực khác
 • Công dụng, cách sử dụng cũng như cách bảo quản các phương tiện bảo vệ cá nhân phổ biến.
 • Cách xử lý tình huống, các phương pháp sơ cứu tai nạn lao động.

Yêu cầu về an toàn lao động với công việc được giao

 • Các yếu tố nguy hiểm phát sinh tại nơi làm việc, các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động
 • Quy trình làm việc an toàn, quy trình vận hành, xử lý sự cố thiết bị, máy móc được giao.
 • Phối hợp làm việc tập thể.

Kiểm tra, sát hạch kết thúc khóa huấn luyện an toàn chung

Cuối khóa huấn luyện an toàn lao động nhóm 4, học viên sẽ tham gia kiểm tra; sát hạch và được cấp chứng chỉ an toàn nhóm 4 nếu đạt yêu cầu.

Sổ huấn luyện an toàn nhóm 4

Đăng ký học hoặc tổ chức tại đơn vị

Viện Xây Dựng hiện đang tổ chức triển khai những khóa huấn luyện và đào tạo an toàn lao động nhóm 4. Khóa học huấn của Viện Xây Dựng được trực tiếp giảng dạy bởi những chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề, thực thi công tác làm việc tư vấn, giám sát, đào tạo và giảng dạy và kiến thiết xây dựng mạng lưới hệ thống an toàn lao động cho toàn bộ nghành khác nhau .
Sau khi tham gia khóa đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 dành cho đối tượng người tiêu dùng thuộc nhóm 4. Nếu kiểm tra đạt nhu yếu thì những học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kèm theo Huấn luyện An toàn lao động nhóm 4. Đồng thời sẽ được cấp sổ theo dõi huấn luyện và đào tạo theo mẫu tại Nghị định 44/2016 / NĐ – CP .
Tại sao bạn lựa chọn khóa đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 của Viện Xây Dựng chúng tôi ?

 • Chương trình đào tạo với hệ thống bài giảng khoa học, đúng theo quy định
 • Lớp học đầy đủ thiết bị nghe nhìn và các tình huống mô phỏng thực tế.
 • Đội ngũ giảng viên của Viện Xây Dựng dày dặn kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy khoa học, dễ hiểu.
 • Viện Xây Dựng cam kết giảng viên huấn luyện an toàn lao động nhóm 4 là chuyên gia đầu ngành về Môi trường, Hoá chất, Xử lý nước, ISO, An toàn sức khoẻ nghề ngiệp,…; đáp ứng được tiêu chuẩn
 • Viện Xây Dựng cam kết hỗ trợ tư vấn an toàn vệ sinh lao động miễn phí 100%

Vui lòng liên hệ với Viện Xây Dựng nếu có bất kỳ vướng mắc nào về đào tạo và giảng dạy an toàn lao động nhóm 4 !

♦ Viện Đào Tạo & Bồi Dưỡng Cán Bộ Xây Dựng.

♦ Adress: P922 Tòa HH2A – Khu đô thị Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội.

♦ Trang web:  https://noithatthachcaovn.com/

♦ Hotline: 0904.889.859 (Ms.Hoa) – 0908.060.060 (Mr.Phong)

♦ Email: [email protected]

Bài viết liên quan
0964826624