articlewriting1 1

Núm vú nào của Philips Avent phù hợp nhất với bé? | Avent

Tin tức tổng hợp

Chúng tôi có các núm vú dành cho trẻ sơ sinh, trẻ 0 tháng tuổi trở lên, trẻ trên 1 tháng, trên 3 tháng, trên 6 tháng và trên 9 tháng tuổi. Xem hình ảnh dưới đây để biết tổng quan về sản phẩm. Các núm vú thiết kế Tự nhiên (Natural) này của Philips Avent có thể được dùng với bình sữa thiết kế Tự nhiên và ly trữ sữa của Philips Avent.

  • Núm vú thiết kế Tự nhiên, tốc độ chảy cơ bản (có số 0 ghi trên núm vú) có thể được dùng cho trẻ từ 1 ngày tuổi trở lên và khi chuyển từ bú mẹ sang bú bình. Núm vú có đầu ty bằng silicon rất mềm và tốc độ chảy thấp nhất.
  • Núm vú dành cho trẻ sơ sinh (có số 1 ghi trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ 0 tháng tuổi trở lên. Lý tưởng cho trẻ sơ sinh và trẻ bú sữa mẹ ở mọi tháng tuổi
  • Núm vú có tốc độ chảy chậm (có số 2 ghi trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ đang bú sữa mẹ và bú bình từ 1 tháng tuổi trở lên. Núm vú có đầu ty bằng silicon rất mềm
  • Núm vú có tốc độ chảy trung bình (có ghi số 3 trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Núm vú có đầu ty bằng silicon rất mềm
  • Núm vú có tốc độ chảy nhanh (có ghi số 4 trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Núm vú có đầu ty bằng silicon không biến dạng khi cắn. Núm vú này thích hợp cho trẻ bú bình.
  • Núm vú có tốc độ chảy cho trẻ đang lớn (có ghi số 5 trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên. Núm vú có đầu ty bằng silicon không biến dạng khi cắn. Núm vú này thích hợp cho trẻ đang lớn.
  • Núm vú có tốc độ chảy điều chỉnh được (có đánh dấu I, II và III trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Núm vú này có một rãnh cắt bên trong để có thể điều chỉnh tốc độ chảy. Tốc độ chảy có thể thay đổi bằng cách xoay bình sữa để chỉnh các dấu I, II hoặc III trên núm vú thẳng với mũi trẻ.
  • Núm vú có tốc độ chảy thức ăn đặc (có ghi chữ Y trên núm vú) được khuyên dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên. Núm vú này có một khe hình chữ Y để thức ăn đặc chảy qua.