articlewriting1 1

Nước nào không nằm trên bán đảo Xcăng-đi-na-vi? A. Na Uy. B. Thuỵ Điển. C. Phần Lan. D. Ai-xơ-len. – Hoc24

Học tập
Vì sao cùng nằm trên bán đảo Xcan-đi-na-vi, nhưng khí hậu Na-uy và Thụy Điển có sự độc lạ ?A .Do tác động ảnh hưởng của gió Tây ôn đới .

 B.

Do sự khác nhau về vĩ độ .C .Do dãy núi già Xcan-đi-na-vi chắn gió .D .Do vị trí gần biển hay xa biển .25Vì sao những đảo ở châu Đại Dương thông dụng kiểu khí hậu nóng ẩm, điều hòa ?A .Do diện tích quy hoạnh đồng bằng ít .B .Do ảnh hưởng tác động của con người .C .Do tác động ảnh hưởng của địa hình nhiều núi .D .Do ảnh hưởng tác động của biển và đại dương .26Ven bờ và những đảo ở châu Nam Cực có một số ít loài động vật hoang dã sinh sống vìA .năng lực thích nghi với môi trường tự nhiên .B .địa hình phẳng phiu .C .khí hậu ấm cúng .D .nguồn thức ăn dồi dào .27Tại sao rừng lá rộng phân bổ tập trung chuyên sâu ở phía Tây châu Âu ?A .Do dân cư thưa thớt .B .Do địa hình phẳng phiu .C .Do nhiều sông lớn .D .Do khí hậu ấm cúng, mưa nhiều .28Cho bảng số liệu về diện tích quy hoạnh và dân số những lục địa

Châu lục Diện tích ( triệu km2 ) Dân số năm 2017 ( triệu người )
Châu Á Thái Bình Dương 44 4478
Châu Mĩ 42 1246
Châu Phi 30 739
Châu Âu 10 647
Châu Đại Dương 9 363
Châu Nam Cực 14

40

Nhận xét nào sau đây đúng về dân số châu Nam Cực ?A .Dân số châu Nam Cực đứng thứ đầu quốc tế .B .Dân số châu Nam Cực đứng thứ hai quốc tế .C .Dân số châu Nam Cực tối thiểu quốc tế .D .Dân số châu Nam Cực đứng thứ ba quốc tế .29Cho bảng số liệu sau :

Nước Ô-xtray-li-a Niu-di-len Va-nu-a-tu Pa-pua Niu ghi-nê
1. Thu nhập trung bình theo đầu người 20337,5 13026,7 1146,2 677,5
2. Cơ cấu thu nhập quốc dân ( % )
– Nông nghiệp 3 9 19 27
– Công nghiệp 26 25 9,2 41,5
– Thương Mại Dịch Vụ 71 66 71,8 31,5

Nhận xét nào đúng về trình độ tăng trưởng kinh tế tài chính của những nước châu Đại Dương ?A .Tất cả những nước đều có nền kinh tế tài chính tăng trưởng cao .B .Ô-xtray-li-a có nền kinh tế tài chính tăng trưởng, 3 nước còn lại là nước đang tăng trưởng .C .Tất cả những nước đều có nền kinh tế tài chính đang tăng trưởng .D .Ô – xtray-li-a và Niu Di-len có nền kinh tế tài chính tăng trưởng, 2 nước còn lại là nước đang tăng trưởng .30Lí do nào sau đây không phải là nguyên do gây ra đặc thù khí hậu khô hạn ở châu Đại Dương ?A .Diện tích rộng .B .Dòng biển lạnh ven bờ .

 C.

Ảnh hưởng của gió biển .D .Ảnh hưởng áp cao chí tuyến .