articlewriting1 1

Ở người, một cử động hô hấp được tính bằng A. hai lần hít vào và một lần thở ra B. một lần hít vào và một lần thở ra. C. một lần hít vào hoặc một lần thở ra. D. một lần hít vào và hai lần thở ra

Học tập

Câu 1. Ở người, một cử động hô hấp được tính bằngA. một lần hít vào hoặc một lần thở ra .B. một lần hít vào và hai lần thở ra .

C. hai lần hít vào và một lần thở ra.

D. một lần hít vào và một lần thở ra .Câu 2. Sự kiện nào dưới đây xảy ra khi tất cả chúng ta nuốt thức ăn ?A. Tất cả những giải pháp còn lại B. Khẩu cái mềm hạ xuốngC. Nắp thanh quản đóng kín đường tiêu hoá D. Lưỡi nâng lênCâu 3. Loại cơ nào dưới đây không có trong cấu trúc của thực quản ?A. Tất cả những giải pháp còn lại B. Cơ dọc C. Cơ vòng D. Cơ chéoCâu 4. Mỗi ngày, một người thông thường tiết khoảng chừng bao nhiêu ml nước bọt ?A. 1000 – 1500 ml B. 800 – 1200 ml C. 400 – 600 ml D. 500 – 800 mlCâu 5. Cơ quan nào đóng vai trò hầu hết trong cử động nuốt ?A. Họng B. Thực quản C. Lưỡi D. Khí quảnCâu 6. Tuyến nước bọt lớn nhất của con người nằm ở đâu ?A. Hai bên mang tai B. Dưới lưỡi C. Dưới hàm D. Vòm họngCâu 7. Thành phần nào dưới đây của thức ăn hầu hết không bị tiêu hoá trong khoang miệng ? A. Tất cả những giải pháp còn lại B. Lipit C. Vitamin D. NướcCâu 8. Nước bọt có pH khoảng chừngA. 6,5. B. 8,1. C. 7,2. D. 6,8 .Câu 9. Hoạt động hô hấp của người có sự tham gia tích cực của những loại cơ nào ?A. Cơ sống lưng xô và cơ liên sườn B. Cơ liên sườn và cơ nhị đầuC. Cơ ức đòn chũm và cơ hoành D. Cơ liên sườn và cơ hoànhCâu 10. Khi tất cả chúng ta hít vào, cơ liên sườn ngoài và cơ hoành sẽ ở trạng thái nào ?A. Cơ liên sườn ngoài dãn còn cơ hoành coB. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều dãnC. Cơ liên sườn ngoài và cơ hoành đều coD. Cơ liên sườn ngoài co còn cơ hoành dãnCâu 11. Trong quy trình trao đổi khí ở tế bào, loại khí nào sẽ khuếch tán từ tế bào vào máu ?A. Khí nitơ B. Khí cacbônic C. Khí ôxi D. Khí hiđrôCâu 12. Trong 500 ml khí lưu thông trong hệ hô hấp của người trưởng thành thì có khoảng chừng bao nhiêu ml khí nằm trong “ khoảng chừng chết ” ( không tham gia trao đổi khí ) ?A. 150 ml B. 200 ml C. 100 ml D. 50 mlCâu 13. Quá trình trao đổi khí ở người diễn ra theo chính sáchA. bổ trợ. B. dữ thế chủ động. C. thẩm thấu. D. khuếch tán .Câu 14. Dung tích sống trung bình của phái mạnh người Việt nằm trong khoảng chừng

A. 2500 – 3000 ml.                 B. 3000 – 3500 ml.    C. 1000 – 2000 ml.      D. 800 – 1500 ml.

Câu 15. Lượng khí cặn nằm trong phổi người thông thường có thể tích khoảng chừng bao nhiêu ?A. 500 – 700 ml. B. 1200 – 1500 ml. C. 800 – 1000 ml. D. 1000 – 1200 ml .Câu 16. Khi tất cả chúng ta thở ra thìA. cơ liên sườn ngoài co. B. cơ hoành co .C. thể tích lồng ngực giảm. D. thể tích lồng ngực tăng .Câu 17. Quá trình biến hóa lí học và hoá học của thức ăn diễn ra đồng thời ở bộ phận nào dưới đây ?A. Khoang miệng B. Dạ dày C. Ruột non D. Tất cả những giải pháp trênCâu 18. Qua tiêu hoá, lipit sẽ được biến hóa thànhA. glixêrol và vitamin. B. glixêrol và axit amin .C. nuclêôtit và axit amin. D. glixêrol và axit béo .Câu 19. Chất nào dưới đây bị đổi khác thành chất khác qua quy trình tiêu hoá ?A. Vitamin B. Ion khoáng C. Gluxit D. NướcCâu 20. Tuyến tiêu hoá nào dưới đây không nằm trong ống tiêu hoá ?A. Tuyến tuỵ B. Tuyến vị C. Tuyến ruột D. Tuyến nước bọtCâu 21. Trong nước bọt có chứa loại enzim nào ?A. Lipaza B. Mantaza C. Amilaza D. PrôtêazaCâu 22. Loại răng nào có vai trò chính là nghiền nát thức ăn ?A. Răng cửa B. Răng hàm C. Răng nanh D. Tất cả những giải pháp còn lạiCâu 23. Loại đường nào dưới đây được hình thành trong khoang miệng khi tất cả chúng ta nhai kĩ cơm ?A. Lactôzơ B. Glucôzơ C. Mantôzơ D. SaccarôzơCâu 24. Khi luyện thở tiếp tục và vừa sức, tất cả chúng ta sẽ làm tăngA. dung tích sống của phổi. B. lượng khí cặn của phổi .C. khoảng chừng chết trong đường dẫn khí. D. lượng khí lưu thông trong hệ hô hấp .Câu 25. Chất nào dưới đây phần nhiều không bị biến hóa trong quy trình tiêu hoá thức ăn ? A. Axit nuclêic B. Lipit C. Vitamin D. PrôtêinCâu 26. Ở người, dịch tiêu hoá từ tuyến tuỵ sẽ đổ vào bộ phận nào ?A. Thực quản B. Ruột già C. Dạ dày D. Ruột nonCâu 27. Tuyến vị nằm ở bộ phận nào trong ống tiêu hoá ?A. Dạ dày B. Ruột non C. Ruột già D. Thực quảnCâu 28. Trong hệ tiêu hoá ở người, bộ phận nào nằm liền dưới dạ dày ?A. Tá tràng B. Thực quản C. Hậu môn D. Kết tràng

Câu 29. Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào ?

A. Ruột thừa B. Ruột già C. Ruột non D. Dạ dàyCâu 30. Cơ quan nào dưới đây không phải là một bộ phận của hệ tiêu hoá ?A. Dạ dày B. Thực quản C. Thanh quản D. Gan