S25C32593NG 2BTHU25E125BB25B62BTRI25E125BB2580U 2BD25C32592NG2BBI25E125BB2582N

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 16 (có đáp án): Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Học tập
S%25C3%2593NG %2BTHU%25E1%25BB%25B6%2BTRI%25E1%25BB%2580U %2BD%25C3%2592NG%2BBI%25E1%25BB%2582N

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 16 ( có đáp án ) :

Sóng. Thủy triều. Dòng biển

( Phần 1 )

Câu 1 : Sóng biển làA. Hình thức xê dịch của nước biển theo chiều thẳng đứng .B. Sự hoạt động của nước biển từ ngoai khơi xô vào bờ .

C. Hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang.

D. Sự chuyển dời của các biển theo các hướng khác nhau

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục I, SGK / 59 địa lí 10 cơ bản .Câu 2 : Nguyên nhân hầu hết tạo nên sóng biển làA. Các dông biển .B. Gió thổi .C. Động đất, núi lửaD. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi, …

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục I, SGK / 59 địa lí 10 cơ bản .Câu 3 : Thủy triều được hình thành doA. Sức hút của thiên thể trong hệ mặt trời, đa phần là sức hút của mặt trời .B. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sức hút của mặt trười là hầu hết .C. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sứ hút của mặt trăng là đa phần .D. Sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, đa phần là sức hút của các hành tinh .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục II, SGK / 59 địa lí 10 cơ bản .Câu 4 : Dao động thủy chiều lớn nhất khiA. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 120 o .B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 45 o .C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 90 o .D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Mục II, SGK / 59 địa lí 10 cơ bản .Câu 5 : Dao động thủy triều nhỏ nhất khiA. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 120 o .B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 45 o .C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 90 o .D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục II, SGK / 60 địa lí 10 cơ bản .Câu 6 : Dựa vào hình 16.1 – Chu kì tuần trăng, xê dịch thủy triều lớn nhất vào các ngàyA. Trăng tròn và không trăng .B. Trăng tròn và trăng khuyết .C. Trăng khuyết và không trăng .D. Trăng khuyết .

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục II, SGK / 60 địa lí 10 cơ bản .Câu 7 : Nguyên nhân hầu hết sinh ra các dòng biển làA. Chuyển động tự quay của toàn cầu .B. Sự độc lạ về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong đại dương .C. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng .D. Tác động của các loại gió thổi tiếp tục ở những vĩ độ thấp và trung binh .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .Câu 8 : Dòng biển nóng là các dòng biểnA. Có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh .B. Có nhiệt độ nước cao hơn 0 oC .C. Có nhiệt độ nước cao hơn 30 oC .D. Chảy vào mùa hạ .

Hiển thị đáp án

Đáp án : AGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .Câu 9 : Dòng biển lạnh là dòng biểnA. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của các dòng biển nóng .B. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh .C. Có nhiệt độ nước thấp hơn 0 oC .D. Chảy vào mùa đông .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .Câu 10 : Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên quốc tế, các vòng hoàn lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp ( từ 0 o đến 40 o B và N ) có đặc thùA. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay .B. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay .C. ở bán cầu Bắc chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay, ở bán cầu Nam chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay .D. ở bán cầu Bắc chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay, ở bán cầu Nam chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bảnCâu 11 : Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên quốc tế, ở vĩ độ thấp ( từ 0 o đến 40 o B và N ), nhìn chung các dòng biển có đặc thùA. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển nóng .B. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển lạnh .C. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Tây là dòng biển lạnh .D. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Tây là dòng biển nóng .

Hiển thị đáp án

Đáp án : CGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .Câu 12 : Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên quốc tế, ở vĩ độ cao của bán cầu Bắc, nhìn chung các dòng biển có đặc thùA. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển nóngB. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Tây là dòng biển nóng .C. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Tây là dòng biển lạnh .D. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển lạnh .

Hiển thị đáp án

Đáp án : BGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .Câu 13 : Dựa vào hình 16.4 – Các dòng biển trên quốc tế, cho biết nhận đinh nào dưới đây đúng .A. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Đông là dòng biển lạnh .B. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Đông là dòng biển nóng .C. Các dòng biển ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam có đặc thù và hướng chảy trái ngược nhau .D. Ở Bắc Ấn Độ Dương, các dòng biển có đặc thù và hướng chảy đổi khác theo mùa .

Hiển thị đáp án

Đáp án : DGiải thích : Mục III, SGK / 61 địa lí 10 cơ bản .

Trắc nghiệm Địa Lí 10 Bài 16 ( có đáp án ) : Sông. Thủy triều. Dòng biển ( Phần 2 )

Câu 1. Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 900 thìA. Dao động thủy chiều lớn nhất .B. Sóng biển xảy ra yếu nhất .C. Dao động thủy chiều nhỏ nhất .D. Sóng biển xảy ra mạnh nhất .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 2. Sóng thần có đặc thù nào dưới đây ?A. Thường có chiều cao 5 – 10 m, truyền theo chiều ngang với vận tốc 400 – 800 km / h .B. Thường có chiều cao 10 – 20 m, truyền theo chiều ngang với vận tốc 200 – 400 km / h .C. Thường có chiều cao 20 – 30 m, truyền theo chiều ngang với vận tốc 300 – 600 km / h .D. Thường có chiều cao 20 – 40 m, truyền theo chiều ngang với vận tốc 400 – 800 km / h .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 3 : Nguyên nhân hình thành sóng thần làA. gió biển .B. lực mê hoặc của các thiên thể .C. động đất, núi lửa .D. hoạt động giải trí của bão .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 4. Sức hút của mặt trời và mặt trăng là nguyên do đa phần là nguyên do hình thànhA. sóng biển .B. thủy triều .C. sóng ngầm .D. dòng biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 5 : Nguyên nhân hình thành thủy triều là doA. sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời .B. trọng tải của Trái Đất .C. sóng ngầm dưới đáy đại dương .D. gió biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 6. Sóng thần có đặc thù nào dưới đây ?A. Sóng xuất hiện bất thần .B. Sóng cao kinh hoàng, khoảng chừng 20 – 30 m .C. Sóng do các thần linh tạo ra theo quan điểm của một số ít tôn giáo .D. Do mẹ vạn vật thiên nhiên nổi giận .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 7. Thủy triều lớn nhất khi nào ?A. Trăng tròn .B. Trăng Khuyết .C. Không Trăng .D. Trăng Tròn hoặc không trăng .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 8. Các dòng biển nóng thường có hướng chảyA. Từ vĩ độ cao về vĩ độ thấpB. Từ vĩ độ thấp về vĩ độ cao .C. Bắc – Nam .D. Nam – Bắc .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 61, địa lí 10 cơ bản .Câu 9. Dao động thủy triều lớn nhất vào các ngàyA. Trăng tròn và không trăng .B. Trăng tròn và trăng khuyết .C. Trăng khuyết và không trăng .D. Trăng khuyết .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 10. Dao động thủy triều nhỏ nhất khiA. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 1200 .B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 450 .C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 900 .D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời nằm thẳng hàng .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : SGK / 59, địa lí 10 cơ bản .Câu 11. Ở vĩ độ cao của bán cầu Bắc, nhìn chung các dòng biển có đặc thù nào dưới đây ?A. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển nóng .B. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Tây là dòng biển nóng .C. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Tây là dòng biển lạnh .D. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển lạnh .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : SGK / 61, địa lí 10 cơ bản .Câu 12. Ở vĩ độ thấp ( từ 00 đến 400B và N ), nhìn chung các dòng biển có đặc thù nào dưới đây ?A. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển nóng .B. Chảy ven bờ Đông và bờ Tây các lục địa đều là các dòng biển lạnh .C. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Tây là dòng biển lạnh .D. Chảy ven bờ Đông các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Tây là dòng biển nóng .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : SGK / 61, địa lí 10 cơ bản .Câu 13. Các vòng hoàn lưu của các đại dương ở vĩ độ thấp ( từ 00 đến 400B và N ) có đặc thù nào dưới đây ?A. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay .B. ở cả 2 bán cầu đều có hướng chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay .C. ở bán cầu Bắc chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay, ở bán cầu Nam chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay .D. ở bán cầu Bắc chảy thuận chiều kim đồng hồ đeo tay, ở bán cầu Nam chảy ngược chiều kim đồng hồ đeo tay .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : SGK / 61, địa lí 10 cơ bản .Câu 14. Ở đai chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu :A. Mưa nhiều .B. Mưa ít .

C. Khô hạn dễ sinh ra hoang mạc.

D. Ẩm cao, ít mưa .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Ở đại chí tuyến bờ tây lục địa có dòng lạnh tạo cho khí hậu khô hạn dễ sinh ra hoang mạc .Câu 15 : Đặc điểm nào sau đây không đúng với các dòng biển ?A. Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu .B. Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương .C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ đeo tay .D. Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :- Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu => Nhận xét A đúng .- Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu Bắc Bán Cầu cùng chiều kim đồng hồ đeo tay, Nam Bán Cầu ngược chiều .=> Nhận xét C. Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu ở cả hai bán cẩu đều cùng chiều kim đồng hồ đeo tay là không đúng .- Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương -> nhận xét B đúng- Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa -> nhận xét D đúng .Câu 16. Đặc điểm nào sau đây đúng nhất với các dòng biển ?A. Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua các lục địa và hòn đảo .B. Ở vĩ độ thấp Nam bán cầu hướng chảy của các vòng hoàn lưu cùng chiều kim đồng hồ đeo tay .C. Dòng biển nóng, lạnh khó hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu .D. Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích :- Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu => Nhận xét C sai .- Ở vĩ độ thấp hướng chảy của các vòng hoàn lưu Bắc Bán Cầu cùng chiều kim đồng hồ đeo tay, Nam Bán Cầu ngược chiều => Nhận xét B. Ở vĩ độ thấp Nam bán cầu hướng chảy của các vòng hoàn lưu cùng chiều kim đồng hồ đeo tay là không đúng .- Các dòng biển nóng, lạnh đối xứng nhau qua bờ đại dương -> nhận xét A sai .- Vùng có gió mùa, dòng biển đổi chiều theo mùa -> nhận xét D đúng .Câu 17. Hình thành do gió thổi khiến những giọt nước biển hoạt động lên cao rơi xuống va đập vào nhau là nguyên do hình thànhA. sóng thần .B. sóng lửng .C. sóng bạc đầu .D. sóng biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :- Sóng bạc đầu hình thành do những giọt nước biển hoạt động lên cao khi rơi xuống va đập vào nhau, vỡ tung tóe tạo thành bọt trắng .- Sóng thần hình thành do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, bão .Câu 18 : Phân biệt nguyên do hình thành sóng thần và sóng bạc đầu ?A. Sóng thần hình thành do động đất, núi lửa ; sóng bạc đầu hình thành do gió .B. Sóng thần hình thành do lực mê hoặc của các thiên thể, sóng bạc đầu hình thành do bão .C. Sóng thần hình thành do bão, sóng bạc đầu hình thành do động đất, núi nửaD. Sóng thần hình thành do động đất, núi lửa ; sóng bạc đầu hình thành do gió thổi khiến những giọt nước biển hoạt động lên cao rơi xuống va đập vào nhau .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích :- Sóng bạc đầu hình thành do những giọt nước biển hoạt động lên cao khi rơi xuống va đập vào nhau, vỡ tung tóe tạo thành bọt trắng .- Sóng thần hình thành do động đất, núi lửa phun ngầm dưới đáy biển, bão .Câu 19. Đặc điểm nào dưới đây không đúng về sự phân bổ các dòng biển lạnh trên Trái Đất ?A. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các lục địa chảy về xích đạo .B. Ở bán cầu Bắc dòng biển lạnh xuất phát ở cực men theo bờ Tây các đại dương chạy về Xích đạo .C. Dòng biển lạnh hợp với dòng biển nóng tạo thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu .D. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Một số đặc thù về sự phân bổ các dòng biển lạnh trên Trái Đất :- Các dòng biển lạnh xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các đại dương, chảy về xích đạo. Như vậy, đáp án A sai và B, D đúng .- Dòng biển nóng, lạnh hợp lại thành vòng hoàn lưu ở mỗi bán cầu => C đúng .Câu 20 : Nhận xét nào sau đây đúng về sự phân bổ các dòng biển lạnh trên Trái Đất ?A. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các lục địa chảy về xích đạo .B. Xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các đại dương chảy về xích đạo .C. Thường phát sinh ở hai bên đường xích đạo chảy theo hướng tây, gặp lục địa chuyển hướng chảy về cực .D. Xuất phát từ hai chí tuyến Bắc ( Nam ) gần bở đông các đại dương chảy về phía cực .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Các dòng biển lạnh xuất phát từ vĩ tuyến 30 – 400 gần bờ đông các đại dương, chảy về xích đạo. Như vậy, đáp án A, C, D sai và B đúng .Câu 21 : Cho map sau :

 bai 16 2 2

BẢN ĐỒ CÁC DÒNG BIỂN NÓNG, LẠNH TRÊN THẾ GIỚICăn cứ vào hình 12.1, cho biết nguyên do hầu hết hình thành hoang mạc Namip ở ven biển phía Tây thuộc miền Nam Phi và hoang mạc A-ta-ca-ma vùng ven biển Chi-lê ( Nam Mĩ ) là doA. Các dòng biển lạnh chạy ven bờ phía Tây lục địa .B. Các dòng biển nóng chạy ven bờ phía Đông lục địa .C. Phần lớn chủ quyền lãnh thổ nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa .D. Các khối khí áp cao thống trị quanh năm

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích :B1. Quan sát chú giải để nhận ra khí hiệu dòng biển nóng ( mũi tên màu đỏ ) – dòng biển lạnh ( mũi tên màu xanh ) .B2 .- Xác định được vị trí hai hoang mạc Namip và A-ta-ca-ma ( Chi-lê ) đều nằm ở ven bờ phía Tây của Nam Mĩ và Nam Phi .- Quan sát map cho thấy, ven bờ phía Tây lục địa Nam Mĩ và bờ phía Tây của Nam Phi có các dòng biển lạnh chạy qua làm cho khu vực này rất ít mưa, khô hạn ( do dòng biển lạnh làm hơi nước ở biển không bốc lên được ) .Câu 22. Nguyên nhân đa phần tạo nên sóng biển làA. Các dòng biển .B. Gió thổi .C. Động đất, núi lửa .D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi, …

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Nguyên nhân đa phần tạo ra sóng biển là do gió thổi .Câu 23. Nguyên nhân hầu hết sinh ra các dòng biển là doA. Chuyển động tự quay của Trái Đất .B. Sự độc lạ về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong đại dương .C. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng .D. Tác động của các loại gió thổi tiếp tục ở những vĩ độ thấp và trung bình .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích : Nguyên nhân hầu hết sinh ra các dòng biển là do ảnh hưởng tác động của các loại gió thổi tiếp tục ở những vĩ độ thấp và trung bình .Câu 24. Cho map sauBẢN ĐỒ CÁC DÒNG BIỂN NÓNG, LẠNH TRÊN THẾ GIỚICăn cứ vào hình 12.1, cho biết một trong những nguyên do hình thành hoang mạc Xa-ha-ra to lớn ở Bắc Phi là do :A. Các dòng biển nóng chạy ven bờ phía Đông lục địa .B. Phần lớn chủ quyền lãnh thổ nằm trong vùng khí hậu ôn đới .C. Các dòng biển lạnh chạy ven bờ phía Tây lục địa .D. Các khối khí áp cao thống trị quanh năm ở châu Phi .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích :B1. Quan sát chú giải để nhận ra khí hiệu dòng biển nóng ( mũi tên màu đỏ ) và dòng biển lạnh ( mũi tên màu xanh ) .B2 .- Xác định được vị trí hoang mạc Xa-ha-ra ở châu Phi .- Quan sát map cho thấy, ven bờ phía Tây của Bắc Phi có các dòng biển lạnh chạy qua làm cho khu vực này rất ít mưa, khô hạn ( do dòng biển lạnh làm hơi nước ở biển không bốc lên được ). Ngoài ra, sự hình thành hoang mạc Xa-ha-ra to lớn còn do tác động ảnh hưởng của các khối khí từ lục địa Á – Âu thổi sang, địa hình bờ biển, đường chí tuyến Bắc chạy giữa chủ quyền lãnh thổ và diện tích quy hoạnh chủ quyền lãnh thổ Bắc Phi to lớn nên ảnh hưởng tác động của biển khó vào sâu trong đất liền, …Câu 25. Tại sao Nhật Bản luôn chịu tác động ảnh hưởng của động đất, núi lửa và sóng thần ?A. Nhật Bản nằm trong vành đai sinh khoáng Thái Bình Dương .B. Nhật Bản nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương .C. Nhật Bản nằm trên nằm trên vành đai sinh khoáng Địa Trung Hải .D. Nhật Bản nằm trên đường di lưu, di cư của nhiều loài sinh vật .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Nguyên nhân gây nên động đất, núi lửa và sóng thần ở Nhật Bản là :- Nhật Bản nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, đây là khu vực liên tục xảy ra động đất và núi lửa phun trào, hằng năm Nhật Bản phải hứng chịu nhiều trận động đất với cường độ lớn .- Động đất hoặc núi lửa ngầm phun dưới đáy biển tạo nên những rung chấn lớn gây nên sóng thần ở Nhật Bản .Câu 26. Thủy triều được hình thành doA. Sức hút của thiên thể trong hệ mặt trời, đa phần là sức hút của mặt trời .B. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sức hút của mặt trười là hầu hết .C. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sức hút của mặt trăng là đa phần .D. Sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, đa phần là sức hút của các hành tinh .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Thủy triều được hình thành do sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sức hút của mặt trăng là hầu hết .Câu 27 : “ Năm 2011, Nhật Bản phải hứng chịu trận thảm họa kép gây thiệt hại nặng nề về con người và gia tài của quốc gia này ”, “ thảm họa kép ” được nhắc đến ở đây làA. động đất và núi lửa .B. bão và động đất .C. bão và lũ lụt .D. động đất và sóng thần .

Hiển thị đáp án

Đáp án D .Giải thích :- Vào ngày 11/3/2011, một trận động đất mạnh 9 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển khu vực Đông Bắc Nhật Bản, tạo ra sóng thần với những đợt sóng cao hơn 10 m. Thảm họa kép động đất và sóng thần đã tàn phá phần đông 3 tỉnh hướng đông bắc của nước Nhật, làm hàng ngàn người thiệt mạng và mất tích, hủy hoại các khu công trình kinh tế tài chính, hạ tầng, …- Nguyên nhân gây nên động đất sóng thần ở Nhật Bản là : Nhật Bản nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, đây là khu vực liên tục xảy ra động đất và núi lửa phun trào. Hằng năm Nhật Bản phải hứng chịu nhiều trận động đất với cường độ lớn. Động đất hoặc núi lửa ngầm phun dưới đáy biển tạo nên những rung chấn lớn gây nên sóng thần ở Nhật Bản. Vậy thảm hỏa kép diễn ra ở Nhật Bản là động đất và sóng thần .Câu 28. Trong lịch sử dân tộc đấu tranh chống ngoại xâm, Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nhờ tận dụng hiện tượng kỳ lạ nào dưới đây của thủy triều ?A. Triều cường .B. Triều kém .C. Chế độ nhật triều .D. Chế độ bán nhật triều .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Sông Bạch Đằng đổ ra vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ – nơi có chế độ nhật triều nổi bật ở nước ta ( một ngày có một lần nước lên và một lần nước xuống ). Lúc nước triều rút, mực nước sông hạ thấp, Ngô Quyền đặt các chông nhọn xuống lòng sông. Triều lên, nước biển dâng cọc chông bị nước bao trùm ( do sông nhiều phù sa nên nước đục ). Thuyền quân địch tiến vào khi triều lên, lúc rút quân gặp triều xuống, các chông gai lộ ra và chọc thủng thuyền địch .Câu 29. Ở đại chí tuyến bờ đông lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều vì tác động ảnh hưởngA. Dòng biển lạnh .B. Dòng biển nóng .C. Dòng phản lưu .D. Dòng đối lưu .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Ở đại chí tuyến bờ đông lục địa có khí hậu ẩm, mưa nhiều vì tác động ảnh hưởng các dòng biển nóng .Câu 30 : Trong lịch sử vẻ vang đấu tranh chống ngoại xâm, Ngô Quyền đã đánh thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng nhờ tận dụng hiện tượng kỳ lạ nào sau đây ?A. Sóng biển .B. Dòng biển .C. Thủy triều .D. Lũ lụt .

Hiển thị đáp án

Đáp án C .Giải thích : Sông Bạch Đằng đổ ra vùng biển khu vực vịnh Bắc Bộ – nơi có chế độ nhật triều nổi bật ở nước ta ( một ngày có một lần nước lên và một lần nước xuống ). Lúc nước triều rút, mực nước sông hạ thấp, Ngô Quyền đặt các chông nhọn xuống lòng sông. Triều lên, nước biển dâng cọc chông bị nước bao trùm ( do sông nhiều phù sa nên nước đục ). Thuyền quân địch tiến vào khi triều lên, lúc rút quân gặp triều xuống, các chông gai lộ ra và chọc thủng thuyền địch .Câu 31. Nơi gặp nhau của các dòng biển nóng, lạnh có hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội nào dưới đây tăng trưởng mạnh nhất ?A. Khai thác tài nguyên biển .B. Đánh bắt thủy – món ăn hải sản .C. Du lịch biển – hòn đảo .D. Giao thông vận tải biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Các dòng biển nóng lạnh khi vận động và di chuyển thường mang các luồng di cư và phân tán của sinh vật biển. Vì vậy, ở những nơi giao nhau của các dòng biển thường hình thành nguồn lợi sinh vật biển vô cùng giàu sang, tạo nên những ngư trường thời vụ cá lớn, nơi gặp nhau của các dòng biển nóng và lạnh có hoạt động giải trí đánh bắt cá thủy hải sản tăng trưởng mạnh. Ví dụ : Ngư trường nổi tiếng trên quốc tế ở vùng biển Niu – Faolan ( bờ phía Đông của Bắc Mỹ ) được sinh ra do sự tiếp xúc giữa dòng biển nóng Gơn-xtrim với dòng biển lạnh từ bắc cực chảy về .Câu 32. Ngoài dầu mỏ và khí đốt tất cả chúng ta hoàn toàn có thể khai thác các nguồn nguồn năng lượng khác từ biển và đại dương trong đó đáng kể nhất làA. Năng lượng thuỷ triều .B. Năng lượng sóng .C. Năng lượng thuỷ nhiệt .D. Năng lượng .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Ngoài dầu mỏ và khí đốt tất cả chúng ta hoàn toàn có thể khai thác các nguồn nguồn năng lượng khác từ biển và đại dương trong đó đáng kể nhất là nguồn năng lượng thuỷ triều .Câu 33. Nguyên nhân đa phần gây nên sóng thần làA. Động đất dưới đáy biển .B. Núi lửa phun dưới đáy biển .C. Bão lớn .D. Gió mạnh .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Nguyên nhân đa phần gây nên sóng thần là động đất dưới đáy biển .Câu 34 : Ảnh hưởng của các dòng biển nóng, lạnh so với hoạt động giải trí đánh bắt cá thủy hải sản làA. Đem lại nguồn lợi sinh vật biển đa dạng và phong phú và phong phú tại nơi chúng đi qua nhờ các luồng di cư của sinh vật biển .B. Ảnh hưởng đến sự sống của nhiều loài sinh vật biển do sự đổi khác bất ngờ đột ngột của nhiệt độ nước biển nơi chúng đi qua .C. Gây ra các hiện tượng kỳ lạ thời tiết không bình thường như gió, lốc ngoài khơi .D. Làm suy giảm sự đa dạng chủng loại, phong phú của nguồn lợi thủy hải sản do sự di cư và phân tán các luồng sinh vật biển .

Hiển thị đáp án

Đáp án A .Giải thích : Các dòng biển nóng lạnh khi chuyển dời thường mang các luồng di cư và phân tán của sinh vật biển. Vì vậy, ở những nơi giao nhau của các dòng biển thường hình thành nguồn lợi sinh vật biển vô cùng giàu sang, tạo nên những ngư trường thời vụ cá lớn. Ví dụ : Các ngư trường thời vụ lớn ở vùng biển Nhật Bản, Mê-xi-cô, Nước Ta … cũng là nơi giao nhau của các dòng biển nóng lạnh, …Câu 35. Dấu hiệu nhận ra sóng thần :1. Cảm thấy đất rung nhẹ dưới chân khi đứng trên bờ biển .2. Nước biển sủi bọt và có mùi trứng thối .3. Nước biển bất ngờ đột ngột rút ra rất xa bờ .4. Sóng biển đánh mạnh vào bờ .5. Nước biển chuyển màu lạ .Có toàn bộ bao nhiêu ý đúng trong các câu trên ?A. 2 .B. 3 .C. 5 .D. 4 .

Hiển thị đáp án

Đáp án B .Giải thích : Dấu hiệu phân biệt sóng thần là : Cảm thấy đất rung nhẹ dưới chân khi đứng trên bờ biển, nước biển sủi bọt và có mùi trứng thối, nước biển bất thần rút ra rất xa bờ .

…………………………………………

Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo.

– Webiste: idialy.com
– Apps CHplay: idialy.com
– youtube.idialy.com
– facebook.idialy.com
– tiktok.idialy.com
– nhom.idialy.com – group.idialy.com – idialy.HLT.vn
– trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – dialy.HLT.vn.
Tải app iDiaLy.com cài vào điện thoại của bạn để không hiện quảng cáo nhé
iDiaLy.com – Tài liệu Địa Lý miễn phí

………………………………………… Tài liệu Địa Lý được idialy.com sưu tầm dưới đây chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm. – Webiste : idialy.com – Apps CHplay : idialy.com – youtube.idialy.com – facebook.idialy.com – tiktok.idialy.com – nhom.idialy.com – group.idialy.com – idialy. HLT.vn – trang.idialy.com – fanpage.idialy.com – dialy. HLT.vn.Tải app iDiaLy. com cài vào điện thoại thông minh của bạn để không hiện quảng cáo nhéiDiaLy. com – Tài liệu Địa Lý không lấy phí