qua trinh chuyen doi tu lao dong thu cong la chinh sang lao dong dua tren su phat trien cua cong nghiep co khi la

Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là?

Học tập
Công nghiệp hóa hiện đại hóa là những khái niệm quan trọng mà học viên khi học giáo dục công dân 11 cần nắm được. Vậy quá trình chuyển đổi từ lao động bằng tay thủ công là chính sang lao động dựa trên sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí là gì là câu hỏi nhiều bạn học viên vướng mắc .

Câu hỏi: Quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là?

A. Công nghiệp hóa

B. Hiện đại hóa

C. Công nghiệp hóa, tân tiến hóa
D. Tự động hóa

Đáp án:

Trong những đáp án trên thì đáp án đúng là đáp án :

A. quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công là chính sang lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là công nghiệp hóa.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Cho đến thời nay, quả đât đã trải qua hai cuộc cách mạng kĩ thuật :
Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ nhất gắn với quá trình chuyển từ lao động bằng tay thủ công là chính lên lao động dựa trên công cụ cơ khí, từ đó Open khái niệm công nghiệp hoá ( quá trình biến một nước nông nghiệp thành nước công nghiệp ). Công nghiệp hoá là quá trình chuyển đổi cơ bản, tổng lực những hoạt động giải trí sản xuất từ sử dụng sức lao động thử công là chính sang sử dụng một cách thông dụng sức lao động dựa trên sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí .
Cuộc cách mạng kĩ thuật lần thứ hai ( hay còn được gọi là cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật mà thời đại hiện có ) gắn với quá trình chuyển từ lao động cơ khí là lao động chính lên lao động dựa trên công cụ tự động hoá, sử dụng thoáng đãng người máy và những công nghệ tiên tiến văn minh khác, từ đó Open khái niệm hiện đại hoá ( tức là quá trình trang bị kĩ thuật – công nghệ tiên tiến mà thời đại hiện có ). Hiện đại hoá là quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến tiên tiến và phát triển, văn minh vào quá trình sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và quản lí kinh tế tài chính – xã hội .

qua trinh chuyen doi tu lao dong thu cong la chinh sang lao dong dua tren su phat trien cua cong nghiep co khi la

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lí kinh tế – xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương  pháp  tiên  tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

=> Như vậy đáp án đúng cho câu hỏi quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công bằng tay là chính sang lao động dựa trên sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí là đáp án A. Cụ thể quá trình chuyển đổi từ lao động thủ công bằng tay là chính sang lao động dựa trên sự tăng trưởng của công nghiệp cơ khí là công nghiệp hóa .