articlewriting1 1

Quá trình phát xít hóa ở Nhật Bản trong những năm 30 của thế kỷ 20 diễn ra như thế nào

Học tập

Quá trình quân phiệt hoá ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Đề bài

Quá trình quân phiệt hóa ở Nhật Bản diễn ra như thế nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 76, 77 để vấn đáp .

Lời giải chi tiết

– Nhằm khắc phục những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế, giới cầm quyền Nhật Bản đã chủ trương quân phiệt hóa cỗ máy nhà nước, gây cuộc chiến tranh xâm lược, bành trướng ra bên ngoài .

– Đặc điểm:

+ Quá trình quân phiệt hóa diễn ra trải qua việc quân phiệt hóa cỗ máy nhà nước và triển khai cuộc chiến tranh xâm lược thuộc địa .
+ Do có sẵn chính sách chuyên chế Thiên hoàng nên quá trình quân phiệt hoá cỗ máy nhà nước diễn ra trải qua sự quy đổi từ nền dân chủ tư sản đại nghị sang chính sách chuyên chế độc tài phát xít. Quá trình này lê dài trong suốt thập kỉ 30 .
– Cùng với việc quân phiệt hóa nhà nước là việc tăng cường cuộc chiến tranh xâm lược .
+ Năm 1931, Nhật đánh chiếm vùng Đông Bắc Trung Quốc, biến đây thành bàn đạp để tiến công châu Á .
+ Nhật Bản thực sự trở thành lò lửa cuộc chiến tranh ở châu Á và trên quốc tế .

Loigiaihay.com

 • Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 - 1939

  Nêu ngắn gọn các giai đoạn phát triển chính của nước Nhật trong những năm 1918 – 1939

  Giải bài tập 1 trang 78 SGK Lịch sử 11

 • Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm nào ?

  Sự phát triển của cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt của nhân dân Nhật Bản thể hiện ở những điểm nào ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận trang 78 SGK Lịch sử 11

 • Vì sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc?

  Vì sao Nhật Bản đánh chiếm Trung Quốc?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận trang 77 SGK Lịch sử 11

 • Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 - 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào?

  Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đã tác động đến nước Nhật như thế nào?

  Giải bài tập câu hỏi luận bàn trang 76 SGK Lịch sử 11

 • Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 - 1929 có những điểm gì nổi bật ?

  Tình hình Nhật Bản trong những năm 1918 – 1929 có những điểm gì nổi bật ?

  Giải bài tập câu hỏi đàm đạo số 2 trang 75 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  Tại sao thực dân Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 11

 • Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương ?

  Tại sao khởi nghĩa Hương Khê được coi là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất của phong trào Cần Vương ?

  Giải bài tập câu hỏi bàn luận số 2 trang 133 SGK Lịch sử 11

 • Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

  Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất (1873). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

  Tóm tắt mục I. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ nhất ( 1873 ). Kháng chiến lan rộng ra Bắc Kì

 • Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-1884

  Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882-1884

  Tóm tắt mục II. Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai. Cuộc kháng chiến ở Bắc Kì và Trung Kì trong những năm 1882 – 1884

Mục lục

 • 1 Bối cảnh và Danh hiệu
 • 2 Lịch sử
 • 3 Chính trị
  • 3.1 Hiến pháp
 • 4 Kinh tế
 • 5 Quân sự
  • 5.1 Hải quân
 • 6 Trước Chiến tranh quốc tế thứ nhất
  • 6.1 Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất
  • 6.2 Chiến tranh Nga-Nhật
 • 7 Chiến tranh quốc tế thứ nhất
 • 8 Chiến tranh quốc tế thứ hai
  • 8.1 Thành viên của khối Trục
  • 8.2 Xâm lăng và những trận chiến
   • 8.2.1 Trung Quốc
   • 8.2.2 Mãn Châu
   • 8.2.3 Malaysia
   • 8.2.4 Xứ sở nụ cười Thái Lan
   • 8.2.5 Nước Ta
   • 8.2.6 Nước Singapore
   • 8.2.7 Miến Điện
   • 8.2.8 Đông Ấn ( Nam Dương thuộc Hà Lan )
   • 8.2.9 Liên Xô
   • 8.2.10 Mông Cổ
   • 8.2.11 Philippines
   • 8.2.12 Úc
   • 8.2.13 Hoa Kỳ và trận Trân Châu Cảng
 • 9 Tội ác cuộc chiến tranh
  • 9.1 Thảm sát Túc Thanh
  • 9.2 Thảm sát Nam Kinh
  • 9.3 Đơn vị 731
  • 9.4 Các tội ác khác
 • 10 Con đường đến thất bại
  • 10.1 Những chiến bại quan trọng
  • 10.2 Kamikaze
  • 10.3 Bom nguyên tử
 • 11 Bại trận, đầu hàng và biến hóa chính thể
  • 11.1 Thay đổi chính thể
 • 12 Những nhân vật điển hình nổi bật
  • 12.1 Những lãnh tụ chính trị điển hình nổi bật
  • 12.2 Nhà ngoại giao
  • 12.3 Quân đội
   • 12.3.1 Lục quân Đế quốc Nhật Bản
    • 12.3.1. 1 Thời kỳ đầu
    • 12.3.1. 2 Thế chiến II
   • 12.3.2 Hải quân Đế quốc Nhật Bản
    • 12.3.2. 1 Thời kỳ đầu
    • 12.3.2. 2 Thế chiến II
 • 13 Các học giả / nhà khoa học nổi tiếng
  • 13.1 Thế kỷ 19
   • 13.1.1 Nhà nhân chủng học, nhà dân tộc bản địa học, nhà khảo cổ học và nhà sử học
   • 13.1.2 Các nhà khoa học y tế, nhà sinh học, nhà kim chỉ nan tiến hóa và nhà di truyền học
   • 13.1.3

    Nhà ý tưởng, nhà công nghiệp và kỹ sư

   • 13.1.4 Các triết gia, nhà giáo dục, nhà toán học và những nhà thông thái
   • 13.1.5 Nhà hóa học, nhà vật lý và nhà địa chất
  • 13.2 Thế kỷ 20
 • 14 Biến cố lịch sử dân tộc
  • 14.1 Thiên hoàng
 • 15 Xem thêm
 • 16 Chú thích
 • 17 Tham khảo
 • 18 Liên kết ngoài

Bối cảnh và Danh hiệuSửa đổi

Lịch sử Nhật Bản

Tiền sử

Thời kỳ đồ đá cũ ~ 15000 TCN
Thời kỳ Jōmon (Thằng Văn) ~ 15000 TCN – 300 TCN
Thời kỳ Yayoi (Di Sinh) tk 4 TCN – tk 3

Cổ đại

Thời kỳ Kofun (Cổ Phần) tk 3 – tk 7
Thời kỳ Asuka (Phi Điểu) 592 – 710
Thời kỳ Nara (Nại Lương) 710 – 794
Thời kỳ Heian (Bình An) 794 – 1185

Phong kiến

Thời kỳ Kamakura (Liêm Thương) 1185 – 1333
Tân chính Kemmu (Kiến Vũ) 1333 – 1336
Thời kỳ Muromachi (Thất Đinh) 1336 – 1573
  Thời kỳ Nam-Bắc triều 1336 – 1392
  Thời kỳ Chiến Quốc 1467 – 1590
Thời kỳ Azuchi-Momoyama (An Thổ-Đào Sơn) 1573 – 1603
Thời kỳ Edo/Tokugawa (Giang Hộ/Đức Xuyên)1603 – 1868

Hiện đại

Thời kỳ Minh Trị (Meiji) 1868 – 1912
Thời kỳ Đại Chính (Taishō) 1912 – 1926
Thời kỳ Chiêu Hòa (Shōwa) 1926 – 1989
  Thời kỳ bị chiếm đóng 1945 – 1952
Thời kỳ Bình Thành (Heisei) 1989 – 2019
Thời kỳ Lệnh Hòa (Reiwa) 2019 – nay

Xem thêm
Thiên hoàng • Niên biểu • Đế quốc Nhật Bản
Kinh tế • Giáo dục • Quân sự • Hải quân

 • x
 • t
 • s

Cờ chính thức của Đế quốc Nhật Bản
Cờ chính thức của Đế quốc Nhật BảnCờ Hải quân Đế quốc Nhật Bản
Cờ Hải quân Đế quốc Nhật BảnKhoảng thời hạn trong lịch sử vẻ vang gồm có những thời kỳ Minh Trị, Đại Chính và Chiêu Hòa. Những thiên hoàng trong quá trình này gồm có Thiên hoàng Minh Trị ( húy Mutsuhito ), Thiên hoàng Đại Chính ( Yoshihito ) và Thiên hoàng Chiêu Hòa ( Hirohito ) .Những biến cố quan trọng của thời kỳ này :

 • 3 tháng 1 năm 1868: Phục hồi quyền lực của thiên hoàng (王政復古の大号令)
 • 3 tháng 5 năm 1868: Sự sụp đổ của chế độ Đức Xuyên Mạc phủ (Tokugawa Bakufu – 徳川幕府)
 • 29 tháng 8 năm 1871: Hủy bỏ giai cấp lãnh chúa địa phương (廃藩置県)
 • 29 tháng 11 năm 1890: Ban hành Hiến pháp Đế quốc Nhật Bản
 • Nhật Bản phát triển nhanh chóng về mặt kỹ nghệ và quân sự, trở thành một cường quốc
 • Chiến tranh thế giới thứ hai: Đế quốc Nhật Bản tham chiến theo các hiệp ước liên minh với khối Trục, xâm chiếm nhiều nước, lãnh thổ khắp châu Á và Thái Bình Dương.
 • 2 tháng 9 năm 1945: Nhật Bản đầu hàng phe Đồng Minh.
 • 3 tháng 5 năm 1947: Ban hành Hiến pháp của Nhà nước Nhật Bản (giải thể Đế quốc Nhật Bản).

Theo hiến pháp, Đế quốc Nhật Bản khởi đầu từ 29 tháng 11 năm 1890 – sau cuộc cải cách chính trị phục hưng đem quyền lực cai trị cả nước Nhật về tay Thiên hoàng Minh Trị – và giải thể hệ thống Mạc phủ Tokugawa. Tuy vậy, chính sách đế quốc bắt đầu trước đó, từ năm 1871, khi Nhật chú trọng việc bảo vệ lãnh thổ và đồng thời phát huy quân sự dòm ngó các nước láng giềng. Thời đại đế quốc kéo dài qua ba triều đại: Minh Trị (1868 – 1912), Đại Chính (1912 – 1926) và 21 năm đầu (1927 – 1945) của Chiêu Hòa (Thiên hoàng Hirohito trị vì cho đến 1989).

Đế quốc Nhật Bản, Phát xít Ý và Đức Quốc xã nằm trong khối Trục trong Chiến tranh quốc tế thứ hai, cả ba đều có chủ trương làm bá chủ toàn thế giới. Trước đại chiến này, thủy quân Nhật thuộc hạng mạnh bậc nhất quốc tế, đủ sức cạnh tranh đối đầu với Hải quân Anh và Hải quân Hoa Kỳ, còn lục quân Nhật tuy trang bị kém hơn nhưng cũng đủ để ép chế quân Trung Quốc. Sau năm 1940, khi kỹ nghệ tăng trưởng vượt bậc và quân lực tăng cường tối đa, Nhật khởi đầu đặt kế hoạch xâm lăng những nước láng giềng – Trung Quốc và Khu vực Đông Nam Á .

Lịch sửSửa đổi

Thiên hoàng Minh Trị, vị Thiên hoàng đầu tiên của Đế quốc Nhật Bản (1868-1912)
Thiên hoàng Minh Trị, vị Thiên hoàng tiên phong của Đế quốc Nhật Bản ( 1868 – 1912 )Cội nguồn của Đại Nhật Bản Đế quốc mở màn từ cuộc Phục hồi hoàng quyền vào năm 1868. Đây là một cuộc biến hóa chính trị rất lớn trong lịch sử vẻ vang Nhật Bản. Trước đó, Mạc phủ Tokugawa ép chế Thiên hoàng, nắm mọi quyền hạn trong tay quản lý những hòn đảo của Nhật Bản, bế môn tỏa cảng, chú tâm trùng tu kiến thiết xây dựng văn hóa truyền thống, nghệ thuật và thẩm mỹ. Lúc bấy giờ, những thế lực đế quốc Tây phương như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Đức và Hà Lan đang nỗ lực lấn chiếm những nước châu Á. Do sức ép của biến hóa bên ngoài, chính quyền sở tại Nhật Bản phải chịu ký hiệp ước ” bất bình đẳng ” với Hoa Kỳ tại Kanagawa. Dân chúng Nhật lấy làm bất mãn khi thấy Nhật chịu yếu thế .
Fukuzawa Yukichi
Fukuzawa YukichiFukuzawa Yukichi, một nhà tư tưởng Nhật, đưa ra kế hoạch nâng cấp cải tiến Nhật Bản bằng cách biến hóa trọn vẹn mạng lưới hệ thống chính trị, bỏ những tư tưởng Á châu hủ lậu, dồn sức canh tân kỹ nghệ để theo kịp Tây phương, và đồng thời lan rộng ra tầm tác động ảnh hưởng Nhật so với những nước láng giềng. Fukuzawa Yukichi thôi thúc Nhật Bản vào đường lối chính trị thực tiễn, xa rời những tư tưởng có đặc thù tình cảm hay lý tưởng không thực. Ông lôi kéo dân Nhật thoát khỏi vòng tâm lý Á châu, học hỏi theo Tây phương, biện minh rằng xã hội muốn theo kịp văn minh phải biến hóa theo thời hạn và thực trạng. Ông viết :

” Văn minh lây giống như bệnh sởi. Nó còn hay hơn bệnh sởi vì nó đem lại nguồn lợi ” .

Ông yên cầu dân Nhật phải ráng ” nếm mùi văn minh ” – đó là văn minh Tây phương – và gật đầu đổi khác. Fukuzawa Yukichi phát huy ý thức tự tin, tự tạo sức mạnh sức khỏe thể chất và giáo dục của từng cá thể. Trong vòng 30 năm, nước Nhật đổi khác nhanh gọn và trở thành một trong những đại cường quốc trên quốc tế .Tuy nhiên, Fukuzawa cũng biểu lộ tư tưởng có phần quá khích trong quan hệ với nước châu Á láng giềng. Ông viết : ” Giờ đây nếu phải chờ nhà Thanh lẫn Triều Tiên đều cận đại hóa để cùng có một châu Á phồn vinh thì e không kịp nữa. Nhật Bản phải thoát ra khỏi Á châu ngay và sẽ tiếp cận với nhà Thanh và Triều Tiên với cùng một tư thế như những nước Âu – Mỹ mới được “. Điều đó có nghĩa là ông khuyên Nhật Bản cũng phải gia nhập vào nhóm những nước đang cạnh tranh đối đầu xâm lăng thuộc địa ở vùng Đông Á như Âu – Mỹ. 20 năm sau, Đế quốc Nhật Bản đã làm đúng theo quan điểm mà Fukuzawa đề xướng, nghĩa là đua tranh với những nước thực dân Âu – Mỹ trong việc lấn chiếm những nước vùng Đông Á [ 5 ]

Chính trịSửa đổi

Hiến phápSửa đổi

上諭 – “Thánh chỉ” một phần của Đại Nhật Bản Đế quốc Hiến pháp (2)
上諭 – ” Thánh chỉ ” một phần của Đại Nhật Bản Đế quốc Hiến pháp ( 2 )Đại Nhật Bản Đế quốc Hiến pháp được phát hành năm 1889, chính thức trao nhiều quyền hạn chính trị vào tay Thiên hoàng. Tuy nhiên cho đến 1936, từ ” Đại Nhật Bản Đế quốc ” mới được chính thức sử dụng. Những từ khác để chỉ Nhật Bản lúc bấy giờ gồm có : 日本 Nhật Bản, 大日本 Đại Nhật Bản, 日本國 Nhật Bản Quốc, 日本帝國 Nhật Bản Đế quốc .Trong bản thảo hiến pháp 1946, một năm sau khi đầu hàng, Nhật thiết lập mạng lưới hệ thống chính trị và tên hiệu của nước trở thành : 日本国 Nhật Bản Quốc .

Kinh tếSửa đổi

Thiết giáp hạm Yamato, thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử năm 1941
Thiết giáp hạm Yamato, thiết giáp hạm lớn nhất lịch sử vẻ vang năm 1941Trước Chiến tranh quốc tế thứ hai, Nhật lan rộng ra vòng đai đế quốc, quản lý Đài Loan, Triều Tiên, Mãn Châu và vùng Bắc Trung Quốc. Nhật xem vòng đai này là một yếu tố quan trọng để bảo vệ quyền hạn và bảo mật an ninh, đề phòng những thế lực bên ngoài chận khóa đường thủy bóp nghẹt kinh tế tài chính của mình. Nhận thức được tài nguyên của mình hạn chế, Nhật ra sức vơ vét tài nguyên từ những thuộc địa để tăng cường quân lực và làm hậu thuẫn cho việc liên tục lan rộng ra chủ quyền lãnh thổ đế quốc. Sau 1868, kinh tế tài chính Nhật Bản tiến triển qua hai quá trình. Giai đoạn đầu chú trọng tăng trưởng nông nghiệp để phân phối cho nâng cấp cải tiến kỹ nghệ. Trong Chiến tranh Nga-Nhật mở màn năm 1904, Nhật có 68 % dân có việc làm và 38 % tổng sản phẩm quốc dân vẫn từ nông nghiệp. Đến quy trình tiến độ thứ nhì trong thập niên 1920 lượng sản xuất kỹ nghệ và mỏ khoáng lên đến 23 % GDP so 21 % của với sản xuất nông nghiệp. Kỹ thuật giao thông vận tải và liên lạc cũng tăng trưởng nhanh để kịp mức tiến của kỹ nghệ .

Quân sựSửa đổi

Hàng không mẫu hạm Shokaku với phi cơ chuẩn bị oanh tạc Trân Châu Cảng
Hàng không mẫu hạm Shokaku với phi cơ sẵn sàng chuẩn bị oanh tạc Trân Châu CảngVào thời gian này, những gia tộc kỹ nghệ đại tư bản như Tập đoàn Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo, Yasuda khởi đầu tăng trưởng và nhận thức được sự thiết yếu của nguyên vật liệu và tài nguyên mà Nhật Bản không có sẵn. Quan niệm về xâm lăng nước láng giềng từ từ vững mạnh với nhiều mục tiêu : tạo vòng đai quân sự chiến lược bảo vệ bảo mật an ninh chủ quyền lãnh thổ Nhật Bản, lấy tài nguyên tăng trưởng kỹ nghệ và tạo thị trường tiêu thụ hàng Nhật .Trong khi đó, những thế lực Tây phương như Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp cũng đang nỗ lực bành trướng tác động ảnh hưởng kinh tế tài chính vào châu Á – nhất là Trung Quốc. Nhận thấy rủi ro tiềm ẩn thua kém những thế lực ” mọi da trắng ” ngay trên địa phận của mình, Nhật Bản ra sức củng cố phát huy kỹ nghệ – đặc biệt quan trọng là vũ khí quân sự chiến lược và trong vòng vài năm tạo dựng được một lực lượng quân sự chiến lược hùng mạnh .Araki Sadao là một lãnh tụ khuynh hữu đảng quân phiệt Nhật, từng chỉ huy Hội Hoạt động Từ thiện Đế quốc ( Kōdōha ) trái chiều với Nhóm Kiểm soát ( Tōseiha ) của tướng Kazushige Ugaki. Ông gắn liền cổ học Nhật ( võ sĩ đạo ) với chủ thuyết phát xít đang thông dụng tại châu Âu, đưa đến trào lưu hoạt động giải trí dưới dạng phát xít Nhật ( Quốc xã shōwa ) .Từ 1932, Nhật Bản lọt vào thế buộc phải đi đến cuộc chiến tranh theo hướng dẫn của Araki. Chủ nghĩa độc tài, quân phiệt và bành trướng được đồng ý như giải thuật duy nhất cho trường hợp bấy giờ của Nhật Bản và ít có ai lên tiếng phản đối. Trong cuộc họp báo ngày 23 tháng 9 năm 1932, Araki đưa ra khái niệm Kodoha ( Đạo đế quốc ), gắn liền Thiên hoàng, người Nhật, đất Nhật và ý thức Nhật vào một khối không hề tách rời. Từ đó nảy ra một loại ” giáo đạo ” mới tôn sùng Thiên hoàng trong lòng người Nhật .Nước Nhật trở thành một công cụ ship hàng cho quân đội và Thiên hoàng Nhật Bản. Kiếm Nhật ( katana ) được đem ra làm phù hiệu cho lý tưởng đế quốc, súng Nambu được dùng để biểu lộ niềm tin cận chiến của quân đội Nhật .Một mơ ước của giới quân phiệt cực hữu là làm sống lại mạng lưới hệ thống Mạc phủ khi xưa, nhưng dưới dạng quân trị tân tiến – nghĩa là Thiên hoàng chỉ là long trọng viên và quyền hạn chỉ huy cả nước nằm trong tay lãnh tụ quân sự chiến lược với danh nghĩa phụ chính – tương tự như như chức Duce của Benito Mussolini ở Ý và quyền Führer của Adolf Hitler ở Đức. Tuy nhiên 1 số ít nhà quân sự chiến lược Nhật thời này ra sức ngăn cản lối tâm lý này, quyết giành quyền lực tối cao trọn vẹn vào tay Thiên hoàng .

Hải quânSửa đổi

Bài chi tiết cụ thể : Hải quân Đế quốc Nhật Bản

Hải quân Đế quốc Nhật Bản (kanji cổ: 大日本帝國海軍, kanji mới: 大日本帝国海軍, romaji: Dai-Nippon Teikoku Kaigun, phiên âm Hán-Việt: Đại Nhật Bản đế quốc hải quân), thường gọi tắt là Hải quân Nhật, là lực lượng hải quân của Đế quốc Nhật Bản từ năm 1869 khi thành lập cho đến năm 1947 khi nó bị giải tán theo điều 9 của Hiến pháp Nhật Bản từ bỏ việc sử dụng vũ lực như là phương cách để giải quyết các tranh chấp quốc tế. Đây là lực lượng hải quân lớn thứ ba trên thế giới vào năm 1920 sau Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh[6], và có lẽ là lực lượng hải quân hiện đại nhất thời điểm cận kề Chiến tranh Thế giới II. Những chiến hạm trong lực lượng này còn được hỗ trợ bằng máy bay và hoạt động không kích từ Không lực Hải quân Đế quốc Nhật Bản.

Trước Chiến tranh thế giới thứ nhấtSửa đổi

Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhấtSửa đổi

Bài cụ thể : Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất
Chiến tranh Trung-Nhật thứ nhất, các trận chiến chính và các cuộc hành quân
Chiến tranh Trung-Nhật thứ nhất, những trận chiến chính và những cuộc hành quânĐại Mãn Châu, Mãn Châu (ngoài) thuộc Nga là khu vực phía trên bên phải với màu đỏ tươi; Bán đảo Liêu Đông có hình mũi nhọn vươn vào biển Hoàng Hải
Đại Mãn Châu, Mãn Châu ( ngoài ) thuộc Nga là khu vực phía trên bên phải với màu đỏ tươi ; Bán đảo Liêu Đông có hình mũi nhọn vươn vào biển Hoàng HảiĐô đốc Hải quân, Bá tước Togo Heihachiro, chỉ huy trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhất
Đô đốc Hải quân, Bá tước Togo Heihachiro, chỉ huy trong Chiến tranh Trung-Nhật lần thứ nhấtĐô đốc hải quân, Nam tước Goro Ijuin
Đô đốc thủy quân, Nam tước Goro IjuinTrước khi tham gia vào Chiến tranh quốc tế thứ nhất từ sau khi mở màn Minh Trị Duy tân, Đế quốc Nhật Bản đã tham gia hai đại chiến quan trọng. Cuộc chiến thứ nhất là Chiến tranh Nhật-Trung thứ nhất xảy ra giữa thời kỳ 1894 và 1895. Cuộc chiến này hầu hết xoay quanh việc tranh giành quyền trấn áp và ảnh hưởng tác động so với bán đảo Triều Tiên. Một cuộc làm mưa làm gió của nông dân đã dẫn tới việc triều đình Triều Tiên thỉnh cầu Trung Quốc gửi quân qua Triều Tiên để không thay đổi tình hình. Đế quốc Nhật Bản đáp trả bằng cách gửi quân Nhật qua Triều Tiên và dựng nên một cơ quan chính phủ thân Nhật ở kinh đô Seoul. Trung Quốc phản đối, và cuộc chiến tranh nổ ra. Quân Nhật đánh bại quân Trung Quốc ở bán đảo Liêu Đông và gần như phá vỡ thủy quân Trung Quốc tại hải chiến Hoàng Hải. Trung Quốc bị buộc phải ký vào Hiệp ước Shimonoseki, nhường nhiều phần của Mãn Châu và hòn đảo Đài Loan cho Nhật Bản. Hiệp ước cũng làm ngày càng tăng ảnh hưởng tác động của Nhật Bản tại Trung Quốc trong 50 năm sau .

Chiến tranh Nga-NhậtSửa đổi

Bài chi tiết cụ thể : Chiến tranh Nga-Nhật
Chiến tranh Nga-Nhật là một cuộc xung đột tranh giành quyền trấn áp Triều Tiên và 1 số ít vùng của Mãn Châu giữa Đế quốc Nhật Bản với Đế quốc Nga xảy ra trong quy trình tiến độ 1904 – 1905. Cuộc chiến này có ý nghĩa quan trọng do đây là đại chiến tân tiến tiên phong mà một nước châu Á vượt mặt một cường quốc châu Âu và đã giúp nâng cao hình ảnh và vị thế nước Nhật trên chính đàn quốc tế. Cuộc chiến được lưu lại bằng việc Nhật xóa bỏ được quyền lợi và nghĩa vụ của Nga tại Triều Tiên, Mãn Châu và Trung Quốc. Đáng kể là bán đảo Liêu Đông, bị trấn áp bởi thành phố cảng Lữ Thuận ( 旅順口, cảng Arthur ). Thoạt đầu, trong hiệp ước Shimonseki, cảng Lữ Thuận đã được nhượng cho Nhật .
Đại Chính Thiên hoàng, vị Thiên hoàng thứ hai của đế quốc Nhật Bản
Đại Chính Thiên hoàng, vị Thiên hoàng thứ hai của đế quốc Nhật BảnPhần này của hiệp ước bị những nước lớn ở phương Tây bác bỏ, cảng được chuyển cho Đế quốc Nga, tăng thêm quyền hạn của Nga trong khu vực. Những quyền hạn này xung đột với quyền lợi và nghĩa vụ của Nhật Bản. Cuộc chiến khởi đầu với một cuộc tiến công giật mình của Nhật vào hạm quân Đông Nga đóng ở cảng Lữ Thuận, tiếp theo là Trận Hải chiến cảng Lữ Thuận. Các đơn vị chức năng Nga nỗ lực trốn chạy đã bị vượt mặt thê thảm tại trận hải chiến Hoàng Hải bởi lực lượng thủy quân Nhật do Đô đốc Togo Heihachiro chỉ huy. Một năm sau, hạm quân Baltic của Nga đã đến đây nhưng cũng bị hủy hoại ở Hải chiến Đối Mã. Tuy so với Nga, chiến trận trên bộ không có tác dụng thảm hại đến như vậy và quân Nga đông hơn người Nhật, 300.000 so với 220.000 nhưng quân đội Nhật đã đánh mạnh hơn nhiều so với đối phương Nga và giành được một lợi thế chính trị mà lợi thế này tích hợp với Hiệp ước Portsmouth được đàm phán với Tổng thống Theodore Roosevelt ở Hoa Kỳ. Kết quả là, đế quốc Nga mất 50% hòn đảo Sakhalin, cũng như nhiều quyền khai khoáng tại Mãn Châu .

Chiến tranh thế giới thứ nhấtSửa đổi

Bài cụ thể : Lịch sử Nhật Bản trong Chiến tranh quốc tế thứ nhất
Nguyên soái Terauchi Masatake từng là Thủ tướng Nhật Bản
Nguyên soái Terauchi Masatake từng là Thủ tướng Nhật BảnBản đồ của Đức về Thanh Đảo, 1912 trong Trận Thanh Đảo
Bản đồ của Đức về Thanh Đảo, 1912 trong Trận Thanh Đảo

Nhật Bản tham gia Chiến tranh thế giới thứ nhất năm 1914 theo phe Entente nhân cơ hội Đế quốc Đức đang bận rộn với chiến tranh ở châu Âu và Nhật muốn mở rộng phạm vi ảnh hưởng ở Trung Quốc. Nhật Bản tuyên chiến với Đức ngày 23 tháng 8 năm 1914 và nhanh chóng chiếm những lãnh thổ: Sơn Đông, Mariana, Caroline và Quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương (lúc đó gọi là Tân Guinea thuộc Đức). Trận Thanh Đảo là một cuộc đổ bộ chớp nhoáng vào thuộc địa Giao Châu của Đức tại Trung Quốc và toàn bộ quân Đức tại đây đầu hàng vào ngày 7 tháng 11 năm 1914.

Đối với liên minh phương Tây, đặc biệt quan trọng là Anh đang đương đầu cuộc chiến tranh nặng nề tại châu Âu, Nhật Bản tìm cách bám lấy vị thế của mình tại Trung Quốc bằng việc đưa ra 21 điều yên cầu áp đặt lên Trung Quốc vào năm 1915. Ngoài việc nới rộng tầm trấn áp của họ lên những tô giới của Đức ở Mãn Châu và Nội Mông, Nhật Bản còn muốn chia phần làm chủ một cơ sở chính khai thác và luyện kim ở miền trung Trung Quốc, không cho Trung Quốc nhường hay cho thuê những khu duyên hải cho một cường quốc thứ ba, trấn áp từ quân sự chiến lược, chính trị đến kinh tế tài chính. Nếu những điều này đạt được thì Trung Quốc trở thành nước bảo lãnh của Nhật Bản. Tuy nhiên phải đương đầu với những thương lượng chậm rãi với chính phủ nước nhà Trung Quốc, thái độ chống Nhật đang lan rộng tại Trung Quốc và những chỉ trích của quốc tế, Nhật Bản rút lại 1 số ít yên cầu và những hiệp ước đã ký vào ngày 7 tháng 5 năm 1915 .

Video liên quan