articlewriting1 1

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Học tập

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án

A. Lý thuyết & Phương pháp giải

– Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hòa về điện. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một hay nhiều electron mang điện tích âm .
– Hạt nhân tạo bởi proton và nơtron .

– Trong nguyên tử số proton (p, điện tích +) bằng số electron (e, điện tích -).

Số p = số e
– Electron luôn hoạt động quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp, mỗi lớp có 1 số ít electron nhất định .
Chẳng hạn sơ đồ sau minh họa thành phần cấu tạo của nguyên tử Na :

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Chú ý: Cách giải bài tập xác định thành phần các hạt có trong nguyên tử khi biết tổng, hiệu và tỉ lệ các hạt.

Bước 1: Đặt ẩn:

Gọi những hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử lần lượt là p, n và e .
Do nguyên tử trung hòa và điện nên p = e .

Bước 2: Dựa vào dữ kiện đề bài lập các phương trình. Lưu ý:

+ ) Tổng những hạt trong nguyên tử = p + n + e .

+) Tổng các hạt trong hạt nhân nguyên tử = p + n.

+) Tổng các hạt mang điện trong nguyên tử = p + e.

Bước 3: Kết hợp các phương trình, giải ra nghiệm p, n, e và kết luận theo yêu cầu đề bài.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Tổng số hạt trong một nguyên tử X là 40, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 hạt. Hỏi nguyên tử X có bao nhiêu hạt nơtron?

Hướng dẫn giải:

Gọi những hạt proton, nơtron và electron trong X lần lượt là p, n và e .
Tổng số hạt trong nguyên tử X là 40 nên p + n + e = 40 ( 1 )
Mà nguyên tử trung hòa về điện nên p = e thay vào ( 1 ) ta được :
2 p + n = 40 ( 2 )
Trong nguyên tử X, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12 nên :
( p + e ) – n = 12 hay 2 p – n = 12 ( 3 )
Từ ( 2 ) và ( 3 ) ta sử dụng máy tính giải hệ phương trình được : p = 13 và n = 14 .
Vậy X có 14 nơtron trong nguyên tử .
Chú ý : Trong trường hợp những em học viên lớp 8 chưa học hệ phương trình, hoàn toàn có thể giải như sau :
Lấy ( 2 ) + ( 3 ) được 4 p = 52 → p = 13 .
Thay p = 13 vào ( 2 ) hoặc ( 3 ) được n = 14 .

Ví dụ 2: Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa (gọi là hạt dưới nguyên tử), đó là những loại hạt nào? Hãy nêu kí hiệu và điện tích của các loại hạt đó.

Hướng dẫn giải:

– Nguyên tử được tạo thành từ ba loại hạt nhỏ hơn nữa là proton, nơtron và electron .
– Trong đó :
+ Proton kí hiệu là p, mang điện tích dương .
+ Electron kí hiệu là e, mang điện tích âm .
+ Nơtron kí hiệu là n, không mang điện tích .

Ví dụ 3: Cho sơ đồ minh họa cấu tạo của nguyên tử clo như sau:

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Hãy chỉ ra số proton trong hạt nhân, số electron trong nguyên tử, số lớp electron và số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử clo .

Hướng dẫn giải:

Quan sát vào sơ đồ xác lập được :
– Clo có số proton = số electron = 17 .
– Clo có 3 lớp electron trong nguyên tử và lớp ngoài cùng có 7 electron .

C. Bài tập vận dụng

Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là:

A. electron, proton và nơtron .
B. electron và nơtron .
C. proton và nơtron .
D. electron và proton .
Hiển thị đáp án

Chọn C.

Câu 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. electron, proton và nơtron .
B. electron và nơtron .
C. proton và nơtron .
D. electron và proton .
Hiển thị đáp án

Chọn A.

Câu 3: Trong nguyên tử, hạt mang điện là:

A. Electron .
B. Electron và nơtron .
C. Proton và nơton .
D. Proton và electron .
Hiển thị đáp án

Chọn D.

Câu 4: Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là:

A. Electron .
B. Proton .
C. Nơtron .
D. Nơtron và electron .
Hiển thị đáp án

Chọn B.

Câu 5: Có bao nhiêu nguyên tử trong hình vẽ dưới đây có số electron lớp ngoài cùng là 5?

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

A. 3 .
B. 2 .
C. 1 .

D. 4.

Hiển thị đáp án
Nguyên tử A và D có 5 electron ở lớp ngoài cùng .
Nguyên tử B có 8 electron ở lớp ngoài cùng .
Nguyên tử C có 6 electron ở lớp ngoài cùng .

Chọn B.

Câu 6: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 36, trong đó số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Số hạt proton của X là:

A. 10 .
B. 12 .
C. 15 .
D. 18 .
Hiển thị đáp án

Chọn B.

Gọi số hạt proton, nơtron và electron trong X lần lượt là p, n và e .
X có tổng số hạt là 36 nên p + n + e = 36 ( 1 ) .
Mà nguyên tử trung hòa về điện nên p = e, thay vào ( 1 ) ta được : 2 p + n = 36 ( 2 ) .
Trong nguyên tử X, hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện nên :
( p + e ) = 2 n hay p = n ( 3 )
Thay ( 3 ) vào ( 2 ) được p = n = 12 .
Vậy số hạt proton của X là 12 .

Câu 7: Một nguyên tử có 9 electron ở lớp vỏ, hạt nhân của nó có 10 nơtron. Tổng các hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử là:

A. 9 .
B. 18 .
C. 19 .
D. 28 .
Hiển thị đáp án

Chọn D.

Số proton = số electron = 9 .
⇒ p + n + e = 2 e + n = 2.9 + 10 = 28 ( hạt ) .

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt mang điện và hạt không mang điện là 28, trong đó số hạt mang điện gấp 1,8 lần số hạt không mang điện. A là:

A. Ar .
B. Ne .
C. F .
D. O .
Hiển thị đáp án

Chọn C.

Gọi số hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử A lần lượt là p, n và e .
Mà nguyên tử trung hòa về điện nên p = e .
Theo bài ra có :

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Bấm máy tính giải hệ phương trình ( * ) hoặc ( lấy phương trình trên trừ phương trình dưới ) ta được : n = 10 và p = 9 .
Vậy A là flo ( F ) vì nguyên tử F có 9 proton trong hạt nhân .

Câu 9: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt bằng 73. Số hạt nơtron nhiều hơn số hạt electron là 4. Tổng số hạt mang điện có trong nguyên tử là

A. 46 .
B. 50 .
C. 54 .
D. 51 .
Hiển thị đáp án

Chọn A.

Gọi số hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử X lần lượt là p, n và e .
Nguyên tử trung hòa về điện nên số p = số e .
Theo bài ra ta có :

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Giải hệ phương trình được p = 23 và n = 27 .

Số hạt mang điện trong nguyên tử là: p + e = 2p = 46 (hạt).

Câu 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 28. Trong đó số hạt không mang điện chiếm khoảng 35,71% tổng các loại hạt. X là

A. S .
B. N .
C. F .
D. O .
Hiển thị đáp án

Chọn C.

Gọi số hạt proton, nơtron và electron có trong nguyên tử X lần lượt là p, n và e .
Nguyên tử trung hòa về điện nên số p = số e .
Nguyên tử có tổng số hạt là 28 nên p + e + n = 28
Hay 2 p + n = 28 ( 1 ) .
Số hạt không mang điện chiếm khoảng chừng 35,71 % tổng những loại hạt

Cách xác định thành phần cấu tạo nguyên tử cực hay, có đáp án | Hóa học lớp 8

Thay n = 10 vào ( 1 ) được p = 9 .
Vậy X là flo ( F ) vì nguyên tử F có 9 proton trong hạt nhân .
Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 8 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .apple store
google play

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.