articlewriting1 1

Sự khác biệt giữa bước sóng và số sóng | So sánh sự khác biệt giữa các thuật ngữ tương tự – Khoa HọC – 2022

Học tập

Sự khác biệt giữa bước sóng và số sóng - Khoa HọC
Sự khác biệt giữa bước sóng và số sóng – Khoa HọC

Bước sóng so với Số bước sóng

Bước sóng và số sóng là hai khái niệm rất quan trọng được thảo luận trong vật lý và nhiều lĩnh vực khác. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp cùng pha. Số sóng là số bước sóng trong một khoảng cách nhất định dọc theo phương truyền của sóng. Những khái niệm này rất quan trọng trong các lĩnh vực như điện từ học, hóa học phân tích, hóa học vật lý, sóng và dao động và nhiều lĩnh vực khác. Trong bài này, chúng ta sẽ thảo luận về bước sóng và số sóng là gì, định nghĩa của chúng, và cuối cùng là sự khác biệt giữa bước sóng và số sóng.

Bước sóng

Bước sóng là một khái niệm được bàn luận dưới dạng sóng. Bước sóng của sóng là độ dài mà hình dạng của sóng khởi đầu lặp lại. Điều này cũng hoàn toàn có thể được xác lập bằng cách sử dụng phương trình sóng. Đối với phương trình sóng nhờ vào thời hạn ψ ( x, t ), trong một thời hạn nhất định, nếu ψ ( x, t ) bằng nhau so với hai giá trị x và không có điểm nào giữa hai giá trị có cùng giá trị ψ thì hiệu của x những giá trị được gọi là bước sóng của sóng .

Một định nghĩa khác cho bước sóng có thể được đưa ra bằng cách sử dụng pha. Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp của sóng cùng pha.

Mối quan hệ giữa bước sóng, tần số và tốc độ của sóng được cho bởi v = f λ trong đó f là tần số của sóng và λ là bước sóng. Đối với một sóng nhất định, vì tốc độ truyền sóng là không đổi nên bước sóng trở nên tỉ lệ nghịch với tần số .

Wavenumber

Wavenumber là một thuộc tính rất quan trọng khác của wave. Số sóng được định nghĩa là số bước sóng trong một khoảng cách nhất định. Có hai phép đo số sóng chính. Đầu tiên là số bước sóng trên 2π mét. Điều này được sử dụng rộng rãi trong vật lý và mô hình toán học của sóng cũng như cơ học lượng tử. Wavenumber này được ký hiệu bằng cách sử dụng “k” và nó còn được gọi là wavenumber góc.

Dạng còn lại là số bước sóng trên 1 cm. Định nghĩa này được sử dụng thoáng đãng trong hóa học. Số wavenumber này thường được ký hiệu là “ ν ” ( vần âm Hy Lạp Nu ), và nó được gọi là wavenumber quang phổ .

Các đơn vị chức năng của wavenumber khác nhau tùy thuộc vào định nghĩa được sử dụng. Nếu định nghĩa tiên phong được sử dụng, nó được đo bằng radian trên mét. Nếu định nghĩa thứ hai được sử dụng, wavenumber được tính bằng đơn vị chức năng cm .

Bước sóng so với Số bước sóng

  • Bước sóng chỉ có một định nghĩa trong khi số sóng có hai định nghĩa khác nhau cho bước sóng góc và số sóng quang phổ.
  • Bước sóng được đo bằng đơn vị khoảng cách, nhưng số bước sóng được đo bằng đơn vị khoảng cách tương hỗ hoặc radian trên đơn vị khoảng cách.
  • Bước sóng và số sóng là hai dạng mô tả cùng một thực thể. Ở một số nơi, sẽ thuận tiện hơn khi sử dụng một hình thức này thay vì hình thức khác.