articlewriting1 1

Soạn Vật lí 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ SGK

Học tập
Để học tốt Vật Lý 11, phần này giúp bạn giải những bài tập trong sách giáo khoa Vật Lý 11 được biên soạn bám sát theo nội dung sách Vật Lý lớp 11. Dưới đây là phần giải bài SGK Vật Lý lớp 11 bài 10 : Ghép những nguồn điện thành bộ mời những bạn tìm hiểu thêm.

Trả lời các câu hỏi SGK Vật lý 11 Bài 10

C1 trang 55 SGK: Hãy viết biểu thức liên hệ giữa suất điện động E với cường độ dòng điện I và các điện trở r, R, R1 của mạch điện kín (hình 10.1SGK)

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10

Trả lời:

Áp dụng định luật ôn cho toàn mạch :

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 2

C2 trang 55 SGK: Hãy viết hệ thức liên hệ giữa hiệu điện thế UAB, cường độ dòng điện I và điện trở R1 đối với đoạn mạch hình 10.2b SGK

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 3

Trả lời:

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch chứa điện trở thuần : UAB = I.R 1 C3 trang 56 SGK : Hãy viết hệ thức tính UBA so với đoạn mạch hình 10.2 a và tính hiệu điện thế này khi cho biết E = 6V ; I = 0,5 A ; r = 0,3 ω ; và R = 5,7 ω

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 4

Trả lời:

Áp dụng định luật ôm cho đoạn mạch :

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 5

→ UBA = I. ( r + R ) – E Vận dụng với : E = 6V ; I = 0,5 A ; r = 0,3 ω và R = 5,7 ω Ta có : UBA = 0,5. ( 0,3 + 5,7 ) – 6 = – 3V

Giải bài tập SGK Vật lý 11 Bài 10

Bài 1 (trang 58 SGK Vật Lý 11) Dòng điện chạy qua đoạn mạch chứa nguồn điện có chiều như thế nào?

Lời giải:

Dòng điện này có chiều đi ra từ cực dương và đi vào cực âm của nguồn.

Bài 2 (trang 58 SGK Vật Lý 11): Trình bày các mối quan hệ đối với đoạn mạch chứa nguồn điện

Lời giải:

Xét một đoạn mạch chứa nguồn điện như hình 10.2 a.

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 6

Trong đó dòng điện có chiều từ B đến A ; RAB là điện trở toàn phần trên đoạn mạch AB. Các mối quan hệ giữa cường độ dòng điện I, hiệu điện thế UAB, suất điện động E :

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 7

Bài 3 (trang 58 SGK Vật Lý 11): Trình bày cách ghép các nguồn điện thành bộ nguồn nối tiếp và thành bộ nguồn song song. Trong từng trường hợp hãy viết công thức tính suất điện động của bộ nguồn và điện trở trong của nó.

Lời giải:

– Bộ nguồn tiếp nối đuôi nhau gồm những nguồn ( ℰ 1 ; r1 ), ( ℰ 2 ; r2 ) … … ( ℰ n ; rn ) ghép tiếp nối đuôi nhau băng cách ghép cực âm của nguồn điện trước được nối bằng dây dẫn với cực dương của nguồn điện tiếp theo tạo thành một dãy liên tục.

Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn :

ℰ b = ℰ 1 + ℰ 2 + … .. + ℰ n Rb = r1 + r2 + … + rn Trường hợp bộ nguồn gồm n nguồn giống nhau có cùng suất điện động ℰ và điện trở trong r ghép tiếp nối đuôi nhau thì : ℰ b = n. ℰ và rb = n. r – Bộ nguồn song song là bộ nguồn n nguồn giống nhau, trong đó cực dương của những nguồn được nối với một điểm A và cực âm của những nguồn được nối vào cùng một điểm B Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn : ℰ b = ℰ và rb = r / n

Bài 4 (trang 58 SGK Vật Lý 11): Một ắc quy có suất điện động và điện trở trong là ℰ =6V và r=0,6Ω .Sủa dụng ắc quy này để thắp sáng bóng đèn có ghi 6V-3W. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch (hình 10.8) và hiệu điện thế giữa hai cực của ắc quy khi đó

Lời giải:

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 8

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 9

Bài 5 (trang 58 SGK Vật Lý 11): Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1 = 4,5V, r1 = 3Ω; E2 = 3V; r2 = 2Ω. Mắc hai nguồn điện thành mạch điện kín như sơ đồ hình 10.6. Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 10

Lời giải:

Giả sử dòng điện trong mạch có chiều như hình vẽ. Khi đó cả hai nguồn đều là nguồn phát ( có chiều dòng điện đi ra từ cực dương ) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch ta được :

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 11

→ dòng điện có chiều đúng với chiều giả sử. Xét đoạn mạch AB chứa nguồn ( E1, r1 ) ta có :

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 12

→ Hiệu điện thế : UAB = E1 – I.r 1 = 4,5 – 1,5. 3 = 0V

Đáp án: I = 1,5A; UAB = 0V

Bài 6 (trang 58 SGK Vật Lý 11): Trong mạch điện có sơ đồ như hình 10.7, hai pin có cùng suất điện động E = 1,5V và điện trở trong r = 1Ω. Hai bóng đèn giống nhau có cùng số ghi trên đèn là 3V – 0,75W. Cho rằng điện trở của các đèn không thay đổi theo nhiệt độ.

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 13

a ) Các đèn có sáng thông thường không ? Vì sao ? b ) Tính hiệu suất của bộ nguồn. c ) Tính hiệu điện thế giữa hai cực của mỗi pin. d ) Nếu tháo bớt một đèn thì đèn còn lại có hiệu suất tiêu thụ điện năng là bao nhiêu ?

Lời giải:

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 14

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 15

Trả lời câu hỏi SGK Vật Lý 11 Bài 10 16

►► CLICK NGAY vào đường dẫn bên dưới để TẢI VỀ Giải Vật lý lớp 11 Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ SGK, hỗ trợ các em ôn luyện giải đề đạt hiệu quả nhất.