articlewriting1 1

tại sao thủy tức , sứa , san hô , hải quỳ lại xếp vào nghành ruột khoang

Học tập

III. Ngành ruột khoang:

1. Hải quỳ cộng sinh với loài nào sau đây để hoàn toàn có thể chuyển dời được :A. Cua B. Tôm ở nhờ C. Sứa D. Ốc

2.  Sứa, hải quỳ, san hô, thủy tức có đặc điểm gì giống nhau:

A. Sống bám B. Sống lượn lờ bơi lội C. Ruột dạng túi D. Ruột phân nhánh3. Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, thành khung hình gồm hai lớp tế bào là đặc thù của ngành ĐV nào ?A. Ruột khoang. B. Giun dẹp C. Giun đốt D. Động vật nguyên sinh4. Thành khung hình thủy tức gồm mấy lớp tế bào ?A. 1 lớp. B. 4 lớp. C. 3 lớp. D. 2 lớp .5. Cấu tạo khung hình hải quỳ có :A. Hai lớp tế bào B.Nhiều lớp tế bào C. Có vỏ đá vôi D. Một lớp tế bào6. Ruột khoang gồm có những động vật hoang dã :A. Thuỷ tức, sứa, sinh vật biển, hải quỳ B. Hải quỳ, sứa, mựcC. Thuỷ tức, sinh vật biển, sun D. San hô, cá, mực, hải quỳ7. Các động vật hoang dã thuộc ngành Ruột khoang có đặc thù đặc trưng :A. Ruột dạng thẳng B. Ruột dạng túiC. Ruột phân nhánh D. Chưa có ruột8. Đặc điểm của ruột khoang khác với động vật hoang dã nguyên sinh là :A. Cấu tạo đa bào. B. Cấu tạo đơn bào. C. Sống trong nước. D. Sống thành tập đoàn lớn .

9. Hình thức sinh sản giống nhau giữa thủy tức với san hô là:

A. Tách đôi khung hình. B. Tái sinh. C. Mọc chồi. D. Tái sinh và mọc chồi .10. Tua miệng ở thủy tức có nhiều tế bào gai có tính năng ;A. Tự vệ và bắt mồi B. Tấn công quân địch C. Đưa thức ăn vào miệng D. Tiêu hóa thức ăn11. Loài nào của ngành ruột khoang gây ngứa và độc cho người ?A. Thủy tức B. Sứa C. San hô D. Hải quỳ12. Con gì sống cộng sinh với tôm ở nhờ mới chuyển dời được :A. Thủy tức. B. Sứa. C. San hô. D. Hải quỳ .13. Đặc điểm chung của ruột khoang là :A. Cơ thể phân đốt, hoàn toàn có thể xoang ; ống tiêu hoá phân hoá ; mở màn có hệ tuần hoàn .B. Cơ thể hình tròn trụ thuôn hai đầu, có khoang khung hình chưa chính thức. Cơ quan tiêu hoá dài đến hậu môn .C. Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, sống lưng bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn .D. Cơ thể đối xứng toả tròn, ruột dạng túi, cấu trúc thành khung hình có hai lớp tế bào .14. Đặc điểm không có ở San hô là :A. Cơ thể đối xứng toả tròn. B. Sống vận động và di chuyển tiếp tục

C.  Kiểu ruột hình túi .                                          D. Sống tập đoàn.

15. Động vật nào sau đây có tế bào gai ?A. Trùng giày B. Trùng biến hình C. San hô D. Nhện