imager 1 1674 700

Giải Bài 56 Sgk Toán 7 Tập 1 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1, Bài 56 Trang 30 Sgk Toán 7 Tập 1

Học tập
Tìm diện tích quy hoạnh của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng 2/5 và chu vi bằng 28 m. Bài 56 trang 30 sgk toán 7 tập 1 – Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 56 Tìm diện tích của một hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa hai cạnh của nó bằng \({2\over 5}\) và chu vi bằng \(28m\)

*

Gọi \(x (m)\) là chiều rộng, \(y (m)\) là chiều dài ( \(x, y >0\))

Tỉ số giữa hai cạnh là \ ( \ frac { 2 } { 5 } \ ) nên suy ra \ ( \ frac { x } { y } = \ frac { 2 } { 5 } \ ) hay \ ( \ frac { x } { 2 } = \ frac { y } { 5 } \ )Chu vi của hình chữ nhật bằng \ ( 28 \ ) nên :\ ( 2. ( x + y ) = 28 \ Leftrightarrow x + y = 14 \ )Theo đặc thù của dãy tỉ số bằng nhau, ta có : Quảng cáo\ ( \ frac { x } { 2 } = \ frac { y } { 5 } = \ frac { x + y } { 2 + 5 } = \ frac { 14 } { 7 } = 2 \ )Do đó : \ ( \ frac { x } { 2 } = 2 \ Rightarrow x = 2.2 = 4 ( m ) \ )

\(\frac{y}{5}=2 \Rightarrow y= 2.5= 10(m)\)

Vậy diện tích quy hoạnh hình chữ nhật là : \ ( S = 10.4 = 40 ( m ^ 2 ) \ )

 

Bài học: Chuyên mục:
: Chuyên mục :

Quảng cáo
Bài trướcBài 55 trang 30 sgk Toán 7 tập 1, Tìm hai số x và y, biết x: 2 = y: (-5) và x – y = -3
Bài tiếp theoBài 57 trang 30 sgk Toán 7 tập 1, Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2; 4; 5. Tính số viên của mỗi bạn, biết rằng ba bạn
Danh sách bài tập
Bài 64 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Số học sinh bốn khối 6,7,8,9 tỉ lệ với các số 9, 8, 7, 6….

Bạn đang xem: Giải bài 56 sgk toán 7 tập 1 trang 30

Bài 63 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Chứng minh rằng
Bài 62 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Tìm hai số x và y
Bài 61 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Tìm ba số x, y, z, biết rằng
Bài 60 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Tìm x trong các tỉ lệ thức sau
Bài 59 trang 31 sgk Toán 7 tập 1, Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên
Mục lục môn Toán 8

Xem vừa đủ : Toán 7
Xem theo môn học
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)

Quảng cáo
Luyện tập
Bài 20.3 trang 44 Sách bài tập Lý 7: Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại
Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như thế để làm gì? Tại sao?. Bài 20.3 trang 44 Sách bài tập (SBT)…
Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch…
Bài tập – Chủ đề 5: Tỉ lệ nghịch – Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập…
Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức.

Xem thêm:

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính – Câu 3 trang 22 SGK Tin học lớp 7. Hãy nêu lợi ích của…
Quảng cáoLuyện tậpBài 20.3 trang 44 Sách bài tập Lý 7 : Hãy cho biết dây xích này được sử dụng như vậy để làm gì ? TạiHãy cho biết dây xích này được sử dụng như vậy để làm gì ? Tại sao ?. Bài 20.3 trang 44 Sách bài tập ( SBT ) … Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ nghịch … Bài tập – Chủ đề 5 : Tỉ lệ nghịch – Bài tập 1 trang 78 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập … Hãy nêu quyền lợi của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức. Xem thêm : Chuyên Đề Kiểm Tra 1 Tiết Hóa 12 Chương Este-Lipit Violet Mới Nhất 2022 Bài 3. Thực hiện đo lường và thống kê trên trang tính – Câu 3 trang 22 SGK Tin học lớp 7. Hãy nêu quyền lợi của …