articlewriting1 1

Giải toán lớp 5 trang 118 Bài 74: Mét khối (chi tiết nhất)

Học tập

Để ôn luyện sâu kiến thức, các em cần tích cực giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập từ đó tìm ra phương pháp giải hay cho các dạng toán, chuẩn bị tốt cho các kì thi sắp tới. Dưới đây là hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5 Bài 74: Mét khối trang 118 (chi tiết nhất) từ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm chia sẻ miễn phí, hỗ trợ các em ôn luyện hiệu quả. Mời các em học sinh cùng quý thầy cô tham khảo dưới đây.

Bài 74: Mét khối 

Bài 1 (trang 118 SGK Toán 5): 

a ) đọc những số đo : 15 m3 ; 205 m3 ; 25/100 m3 ; 0,911 m3
b ) Viết những số đo thể tích : bảy nghìn hai trăm mét khối ; bốn trăm mét khối ; một phần tám mét khối ; không phảy không năm mét khối .

Lời giải:

a) 15m3: mười lăm mét khối

205 m3 : hai trăm linh năm mét khối
25/100 m3 : hai mươi lắm Phần Trăm mét khối
0,911 m3 : không phảy chín trăm mười một mét khối .

b) 7200m3; 400m3; 1/8 m3; 0,05 m3

Bài 2 (trang 118 SGK Toán 5): 

a ) viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là đề – xi – mét khối :
1 cm3 ; 5,216 cm3 ; 13,8 cm3 ; 0,22 cm3 .
b ) viết những số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị chức năng là xăng – xi – mét khối :
1 dm3 ; 1,969 dm3 ; 1/4 m3 ; 19,54 m3 .
Ghi chú : CTGT bỏ câu ( a ) của câu này .

Lời giải:

a) 1cm3 = 1/1000dm3 (hoặc 0,001dm3)

5,216 cm3 = 5216 dm3
13,8 cm3 = 13800 dm3
0,22 cm3 = 220 dm3

b) 1dm3 = 1000cm3

1,969 dm3 = 1969 cm3
1/4 m3 = 250000 cm3

19,54m3 = 19540000cm3

Nói thêm : khi đổi số đo thể tích, cứ mỗi lần chuyển sang đơn vị chức năng liền sau ta dịch dấu phẩy sang phải 3 chữ số .
ví dụ : 19,54 m3 = … cm3 ( ? )
từ m3 đến cm3 ta phải chuyển sang đơn vị chức năng kết tiếp 2 lần :
m3 → dm3 → cm3
vậy ta phải dịch dấu phảy sang phải :
3 x 2 = 6 ( chữ số )
19,54 → 19540, → 19540000 ,
Do đó : 19,54 m3 = 19540000 cm3 .

Bài 3 (trang 118 SGK Toán 5): 

Người ta làm một cái hộp dạng hình chữ nhật bằng bìa. Biết rằng hộp đó có chiều dài 5 dm, chiều rộng 3 dm và chiều cao 2 dm. Hỏi hoàn toàn có thể xếp được bao nhiêu hình lập phương 1 dm3 để đầy cái hộp đó ?

Giải bài 3 trang 118 SGK Toán lớp 5 chi tiết

Lời giải:

Ta hoàn toàn có thể xếp được hai lớp, mỗi lớp gồm có :
5 x 3 = 15 ( hình lập phương 1 dm3 )
Suy ra hoàn toàn có thể xếp được toàn bộ :
15 x 2 = 30 ( hình lập phương 1 dm3 )

Đáp số: 30 (hình lập phương 1dm3)

►►Tải free hướng dẫn giải bài tập toán lớp 5 toán lớp 5 Bài 74: Mét khối trang 118 file word, pdf tại đường link dưới đây:

Hy vọng tài liệu sẽ hữu dụng cho những em học viên và quý thầy cô giáo tìm hiểu thêm và so sánh đáp án đúng mực .
► Ngoài ra những em học viên và thầy cô hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm nhiều tài liệu có ích tương hỗ ôn luyện thi môn toán như đề kiểm tra học kì, 1 tiết, 15 phút trên lớp, hướng dẫn giải sách giáo khoa, sách bài tập được update liên tục tại chuyên trang của chúng tôi .