articlewriting1 1

Giải bài 142,143,144 ,145,146,147 ,148 trang 59,60 SGK Toán 6 tập 2: Luyện tập tìm tỉ số của hai số

Học tập

Luyện tập Tìm tỉ số của hai số – Chương 3: Giải bài 142, 143, 144, 145, 146, 147 trang 59; bài 148 trang 60 SGK Toán 6 tập 2:.

Bài 142. Khi nói đến vàng ba số 9 (999) ta hiểu rằng: Trong 1000g “vàng” này chứa tới 999g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là em hiểu thế nào khi nói vàng bốn số 9 (9999) ?

Khi nói vàng bốn số 9 ( 9999 ), nghĩa là Trong 10 000 g “ vàng ” này chứa tới 9999 g vàng nguyên chất, nghĩa là tỉ lệ vàng nguyên chất là 9999 / 10000 = 99,99 % ( tỉ lệ này cao hơn vàng 3 số 9 )

Bài 143. Trong 40kg nước biển có chứa 2kg muối. Tính tỉ số phần trăm muối có trong nước biển ?

Tỉsố Phần Trăm muối có trong nước biển là :

2016-03-25_074824

Vậy Tỉ số Phần Trăm muối có trong nước biển là : 5 %

Bài 144 trang 59 . Biết tỉsố phần trăm nước trong dưa chuột là 97,2%. Tính lượng nước trong 4kg dưa chuột.

Giải. Lượng nước trong 4kg dưa chuột là:

2016-03-25_075115

Vậy lượng nước trong 4 kg dưa chuột là 3,888 kg .Quảng cáo

Bài 145 Toán 6 tập 2. Tìm tỉ lệ xích của một bản đồ, biết rằng quãng đường từ Hà nội đến Thái Nguyên trên bản đồ là 4cm còn trong thực tế là 80km.

Đổi ra cm: 80km = 8 000 000 cm
Tỉ lệ xích = bản đồ: thực tế

a = 4 cm
b = 8 000000 cm
T ?

Áp dụng công thức T = a/b
Tỉ lệ xích của một bản đồ:

2016-03-25_075424

Quảng cáo
= 0, 0000005

Bài 146. Trên một bản vẽ kỹ thuật có tỉ lệ xích 1 : 125, chiều dài của một chiếc máy bay Bô-inh 747 là 56,408cm. tính chiều dài thật của chiếc máy bay đó ?

Cho biết : T = 1/125 ; a = 56,408 cm ; Từ công thức T = a / b => b = a / T
Chiều dài của chiếc máy bay là :

2016-03-25_080101

= 7051 ( cm ) = 70,51 ( m )
Đáp số 70,51 m

Bài 147. Cầu mỹ Thuận là cây cầu treo hiện đại (Cầu dây văng) đầu tiên ở nước ta với chiều dài 1535m bắc ngang sông Tiền, một trong những con sông rộng nhất Việt Nam. Nếu vẽ trên bản đồ tỉ lệ xích 1 : 20 000 thì cây cầu này dài bao nhiêu cm ?

2016-03-25_080235

Cây cầu này dài
Bản vẽ = thực tế. tỉ lệ xích
1535. 1/20000 = 0,07675 m = 7,675 cm

148. Sử dụng máy tính bỏ túi

2016-03-25_080537

Dùng máy tính bỏ túi để tính tỉ số % của:
a) 65 và 160
b) 0,453195 và 0,15
c) 1762384 và 4405960

Đ/S: a) 40.625%

b ) 302.13 %
c ) 40 %