articlewriting1 1

Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 có đáp án: Các bằng chứng tiến hóa

Học tập
Tailieumoi. vn xin trình làng đến những quý thầy cô, những em học viên bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học lớp 12 Bài 24 : Các vật chứng tiến hóa tinh lọc, có đáp án. Tài liệu có 23 trang gồm 58 câu hỏi trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Sinh học 12. Hi vọng với bộ câu hỏi trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 có đáp án này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt tác dụng cao trong bài thi trắc nghiệm môn Sinh học 12 .

Mời quí bạn đọc tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Sinh học lớp 12 Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa:Trắc nghiệm Sinh học 12 Bài 24 có đáp án: Các bằng chứng tiến hóa (ảnh 1)

 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH HỌC LỚP 12
BÀI 24: CÁC BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA 

Câu 1: Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể giúp chúng ta:
A. Xác định loài nào gần gũi với loài nào hơn
B. Xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau
C. Xác định loài nào là tổ tiên của loài nào
D. Cả 3 ý trên
Đáp án:
Bằng chứng hóa thạch cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau dựa
vào tuổi hóa thạch, tuổi của lớp đất đá chứa hóa thạch.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 2: Cho các dữ liệu sau:
(1) Sinh vật bằng đá được tìm thấy trong lòng đất.
(2) Xác của các Pharaon trong kim tự tháp Ai Cập vẫn còn bảo quản tương đối
nguyên vẹn.
(3) Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.
(4) Xác của voi mamut còn tươi trong lớp băng hà.
(5) Rìu bằng đá của người cổ đại. Có bao nhiêu dữ liệu được gọi là hóa thạch?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án:
Hóa thạch là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đó trong các lớp đất
đá. Hóa thạch có thể ở dạng xương hoặc còn nguyên trong tảng băng hà, hoặc
trong lớp nhựa hổ phách.
Do đó, chỉ có (3) và (4) đúng
Đáp án cần chọn là: A 

Câu 3: Cho các dữ liệu sau:
(1) Sinh vật bằng đá được tìm thấy trong lòng đất.
(2) Xác của các Pharaon trong kim tự tháp Ai Cập vẫn còn bảo quản tương đối
nguyên vẹn.
(3) Xác sâu bọ được phủ kín trong nhựa hổ phách còn giữ nguyên màu sắc.
(4) Xác của voi mamut còn tươi trong lớp băng hà.
(5) Rìu bằng đá của người cổ đại. Có bao nhiêu dữ liệu không được gọi là hóa
thạch?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án:
Hóa thạch là di tích của sinh vật sống trong các thời đại trước đó trong các lớp đất
đá. Hóa thạch có thể ở dạng xương hoặc còn nguyên trong tảng băng hà, hoặc
trong lớp nhựa hổ phách.
Do đó, chỉ có (3) và (4) là hóa thạch
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Bằng chứng nào sau đây không trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến
hóa giữa các loài sinh vật?
A. Di tích của xương đai hông, xương đùi và xương chày được tìm thấy ở cá
voi hiện nay.
B. Xác voi ma mút được tìm thấy trong các lớp băng.
C. Những đốt xương khủng long được tìm thấy trong các lớp đất.
D. Xác sâu bọ được tìm thấy trong các lớp hổ phách.
Đáp án:
B – C – D – là hóa thạch.
Di tích của xương đai hông, xương đùi và xương chày được tìm thấy ở cá voi hiện
nay là cơ quan thoái hóa, là bằng chứng giải phẫu so sánh.
Đáp án cần chọn là: A 

Câu 5: Bằng chứng nào sau đây trực tiếp cho thấy mối quan hệ tiến hóa giữa
các loài sinh vật?
A. Xác sâu bọ được tìm thấy trong các lớp hổ phách.
B. Xác voi ma mút được tìm thấy trong các lớp băng.
C. Những đốt xương khủng long được tìm thấy trong các lớp đất.
D. Tất cả các bằng chứng trên
Đáp án:
A – B – C – đều là hóa thạch, đều là bằng chứng trực tiếp.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 6: Cơ quan tương đồng là những cơ quan:
A. Cùng nguồn gốc, đảm nhận những chức phận giống nhau
B. Có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhận những chức phận giống nhau, có
hình thái tương tự nhau
C. Cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có thể thực hiện
các chức năng khác nhau
D. Có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể có kiểu
cấu tạo giống nhau
Đáp án:
Cơ quan tương đồng là cơ quan có cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức năng
khác nhau
Đáp án cần chọn là: C
Câu 7: Ý nghĩa của các cơ quan tương đồng với việc nghiên cứu tiến hóa là:
A. Phản ánh sự tiến hóa đồng quy
B. Phản ánh sự tiến hóa phân li
C. Phản ánh nguồn gốc chung các loài
D. Cho biết các loài đó sống trong điều kiện giống nhau
Đáp án:
Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự
nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác
nhau
Đáp án cần chọn là: B 

Câu 8: Cơ quan tương đồng phản ánh sự tiến hóa:
A. Đồng quy
B. Song song
C. Phân li
D. Sự thoái hóa
Đáp án:
Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự
nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác
nhau
Đáp án cần chọn là: C
Câu 9: Đâu không phải là cặp cơ quan tiến hóa theo hướng phân li tính
trạng?
A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
B. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.
C. Gai xương rồng và lá cây lúa.
D. Mang cá và mang tôm
Đáp án:
Cặp cơ quan không phải là cơ quan tương đồng là : Mang cá và mang tôm.
Đây là cơ quan tương tự.
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 10: Có bao nhiêu cặp cơ quan là kết quả của quá trình tiến hóa theo
hướng phân ly?
(1) Cánh chim và cánh côn trùng
(2) Manh tràng của thú ăn thực vật và ruột tịt của thú ăn động vật
(3) Gai xương rồng và gai hoa hồng
(4) Cánh dơi và chi trước của mèo
(5) Lá đậu Hà Lan và gai xương rồng
(6) Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của các loài động vật
A. 3
B. 4
C. 2
D. 5
Đáp án:
Các cặp cơ quan thể hiện sự tiến hóa phân ly là (các cơ quan đó cùng nguồn gốc
nhưng thực hiện các chức năng khác nhau): (2),(4),(5),(6)
Ý (1) thể hiện tiến hóa đồng quy, 2 cơ quan đó không cùng nguồn gốc nhưng có
chức năng giống nhau.
Ý (3) cũng thể hiện tiến hóa đồng quy, gai xương rồng có nguồn gốc từ lá, gai hoa
hồng có nguồn gốc biểu bì.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do
A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển loài
B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau
C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong các điều kiện như
nhau
D. Chúng thực hiện các chức năng khác nhau.
Đáp án:
Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo
những hướng khác nhau.
Đáp án cần chọn là: B 

Câu 12: Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do
A. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau
B. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng giống nhau
C. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong các điều kiện như
nhau.
D. Chúng sống trong cùng điều kiện nhưng có bộ gen khác nhau.
Đáp án:
Cấu tạo khác nhau của cơ quan tương đồng là do chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo
những hướng khác nhau.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 13: Trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, hóa thạch có vai trò

A. Xác định tuổi của hoá thạch bằng đồng vị phóng xạ
B. Bằng chứng gián tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
C. Xác định tuổi của hoá thạch có thể xác định tuổi của quả đất
D. Bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
Đáp án:
Vai trò của hóa thạch là bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới.
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 14: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?
A. Di tích của thực vật sống trong các thời đại trước đã được tìm thấy trong các
lớp than đá.
B. Tất cả sinh vật từ đơn bào đến đa bào đều được cấu tạo từ tế bào.
C. Chi trước của mèo và cánh của dơi có các xương phân bố tương tự nhau.
D. Các axitamin trong chuỗi hêmôgloobin của người và tinh tinh giống nhau.
Đáp án:
Bằng chứng là tiến hóa trực tiếp là :
Di tích của thực vật sống trong các thời đại trước đã được tìm thấy trong các lớp
than đá.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 15: Bằng chứng tiến hóa trực tiếp có thể xác định loài nào xuất hiện
trước, loài nào xuất hiện sau là

A. Bằng chứng sinh học phân tử
B. Bằng chứng tế bào học
C. Bằng chứng giải phẫu học so sánh
D. Bằng chứng hóa thạch
Đáp án:
Bằng chứng tiến hóa trực tiếp nhất là bằng chứng hóa thạch.
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 16: Loại bằng chứng nào sau đây có thể giúp chúng ta xác định được loài
nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau trong lịch sử phát sinh và phát
triển của sự sống trên Trái Đất ?
A. Bằng chứng sinh học phân tử
B. Bằng chứng giải phẫu so sánh
C. Bằng chứng hóa thạch
D. Bằng chứng tế bào học
Đáp án:
Bằng chứng hóa thạch cho biết loài nào xuất hiện trước loài nào xuất hiện sau
Đáp án cần chọn là: C
Câu 17: Cơ quan tương đồng (cơ quan cùng nguồn) là
A. Những cơ quan nằm ở vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống
nhau.
B. Những cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở cùng loài tổ tiên mặc dầu
hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện chức năng rất khác nhau.
C. Những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có nguồn gốc khác
nhau trong quá trình phát triển phôi cho nên có kiểu cấu tạo giống nhau.
D. Những cơ quan nằm ở những vị trí khác nhau trên cơ thể, có cùng nguồn gốc
trong quá trình phát triển phôi.
Đáp án:
Cơ quan tương đồng là những cơ quan được bắt nguồn từ một cơ quan ở cùng loài
tổ tiên mặc dầu hiện tại các cơ quan này có thể thực hiện chức năng rất khác nhau.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 18: Cặp cấu trúc nào dưới đây là cơ quan tương đồng?
A. Cánh của chim và cánh của côn trùng.
B. Gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.
C. Cánh của dơi và chi trước của ngựa.
D. Mang của cá và mang của tôm.
Đáp án:
Đáp án C, cánh dơi và chân trước của ngựa đều có nguồn gốc từ chi trước của thú.
A sai: cánh chim có nguồn gốc chi trước, cánh côn trùng có nguồn gốc từ biểu bì.
B sai: gai hoa hồng có nguồn gốc biểu bì, gai xương rồng có nguồn gốc là lá.
D sai, cá là động vật có xương sống, còn tôm thì không có xương sống, 2 cơ quan
mang của 2 loài này là khác nguồn gốc.
Đáp án cần chọn là: C 

Câu 19: Cho các cặp cơ quan:
1. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
2. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp.
3. Gai xương rồng và lá cây lúa.
4. Cánh bướm và cánh chim.
5. Ngà voi và sừng tê giác
Những cặp cơ quan tương đồng là
A. (1),(2), (3).
B. (2), (3), (4), (5).
C. (1),(2),(4)
D. (1),(2).
Đáp án:
Các cặp cơ quan tương đồng là: (1) (2) (3)
(4) sai vì cánh bướm bắt nguồn từ phần trước bụng; cánh chim có nguồn gốc từ chi
trước.
(5) sai vì ngà voi nguồn gốc từ răng nanh, sừng tê giác có nguồn gốc từ mô lông.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 20: Cánh chim tương đồng với cơ quan nào sau đây?
A. Cánh ong
B. Cánh dơi
C. Cánh bướm
D. Vây cá chép
Đáp án:
Cơ quan tương đồng là những cơ quan có chức năng khác nhau nhưng có cùng
nguồn gốc
Cánh chim là cơ quan tương đồng với cánh dơi (có nguồn gốc chung là chi trước
của thú)
Đáp án cần chọn là: B 

Câu 21: Cơ quan tương tự là
A. Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng
khác nhau nhưng vẫn có hình thái tương tự
B. Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức năng
giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự
C. Những cơ quan có nguồn gốc giống nhau nhưng đảm nhiệm những chức
năng giống nhau nên có hình thái tương tự.
D. Những cơ quan có nguồn gốc khác nhau tuy đảm nhiệm những chức năng
giống nhưng có hình thái khác nhau.
Đáp án:
Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm
những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 22: Cơ quan tương tự là những cơ quan
A. cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo
giống nhau.
B. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu
cấu tạo giống nhau.
C. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.
D. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có
hình thái tương tự.
Đáp án:
Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm
những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự nhau.
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 23: Cơ quan tương tự
A. Thể hiện tính chọn lọc có hướng của chọn lọc tự nhiên.
B. Thể hiện chọn lọc tự nhiên thực hiện chủ yếu theo hướng phân li tính trạng
C. Thể hiện tính thống nhất của sinh giới
D. Có chủ yếu ở động vật
Đáp án:
Cơ quan tương tự là các cơ quan không cùng nguồn gốc nhưng thực hiện các chức
năng giống nhau, và có hình thái tương tự nhau. Cơ quan tương tự thể hiện tính
chọn lọc có hướng của CLTN
Đáp án cần chọn là: A
Câu 24: Trong tiến hoá các cơ quan tương tự có ý nghĩa phản ánh
A. sự tiến hoá phân li.
B. sự tiến hoá đồng quy.
C. sự tiến hoá song hành.
D. nguồn gốc chung.
Đáp án:
Các loài có cấu tạo cơ thể khác xa nhau nhưng cùng thực hiện chức năng tương tự
nhau → tiến hóa đồng quy
Tiến hóa phân ly: cấu tạo cơ thể giống nhau nhưng thực hiện các chức năng khác
nhau
Đáp án cần chọn là: B
Câu 25: Cá và gà khác hẳn nhau, nhưng có những giai đọan phôi thai tương
tự nhau, chứng tỏ chúng cùng tổ tiên xa thì gọi là:

A. Bằng chứng giải phẫu so sánh.
B. Bằng chứng phôi sinh học.
C. Bằng chứng địa lí – sinh học.
D. Bằng chứng sinh học phân tử.
Đáp án:
Đây gọi là bằng chứng phôi sinh học.
Đáp án cần chọn là: B 

Câu 26: Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và
khác nhau giữa các loài về
A. cấu tạo trong của các nội quan.
B. các giai đoạn phát triển phôi thai.
C. cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.
D. sinh học và biến cố địa chất.
Đáp án:
Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa
các loài về các giai đoạn phát triển phôi thai.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 27: Cơ quan thoái hoá là cơ quan
A. Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
B. Thay đổi cấu tạo phù hợp với chức năng mới
C. Thay đổi chức năng
D. Biến mất hoàn toàn
Đáp án:
Cơ quan thoái hóa là: cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
Trong tiến hóa, trước đây, cơ quan này từng giữ 1 vai trò nào đó của sinh vật, xong
bây giờ chức năng đó không còn nữa, cơ quan đó cũng theo đó mà thoái hóa
(thường là teo nhỏ lại)
Đáp án cần chọn là: A
Câu 28: Ý nào sau đây đúng về cơ quan thoái hoá?
A. Phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
B. Là cơ quan thường teo nhỏ lại
C. Không còn giữ chức năng nào đó như trước đây nữa
D. Cả ba ý trên đều đúng
Đáp án:
Cơ quan thoái hóa là: cơ quan phát triển không đầy đủ ở cơ thể trưởng thành.
Trong tiến hóa, trước đây, cơ quan này từng giữ 1 vai trò nào đó của sinh vật, xong
bây giờ chức năng đó không còn nữa, cơ quan đó cũng theo đó mà thoái hóa (
thường là teo nhỏ lại)
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 29: Khi nói về cơ quan tương tự, phát biểu nào sau đây không đúng.
A. Thể hiện sự gần gũi về tiến hóa của các loài.
B. Có chức năng như nhau.
C. Cơ quan thoái hóa không phải là cơ quan tương tự.
D. Thể hiện tính có hướng của chọn lọc tự nhiên.
Đáp án:
A- Sai cơ quan tương đồng thể hiện sự gần gũi về nguồn gốc trong tiến hóa
Đáp án cần chọn là: A
Câu 30: Khi nói về cơ quan tương tự, phát biểu nào sau đây đúng.
A. Thể hiện sự gần gũi về tiến hóa của các loài.
B. Có chức năng khác nhau.
C. Cơ quan thoái hóa là cơ quan tương tự.
D. Thể hiện tính có hướng của chọn lọc tự nhiên.
Đáp án:
A.Sai cơ quan tương đồng thể hiện sự gần gũi về nguồn gốc trong tiến hóa
B.Sai, cơ quan tương tự có chức năng giống nhau
C.Sai, cơ quan thoái hóa là cơ quan tương đồng.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 31: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
A. Cánh chim và cánh bướm
B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật.
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người.
D. Chi trước của mèo và tay của người.
Đáp án:
Cánh chim và cánh bướm có chúng chức năng là bay nhưng chúng có nguồn gốc
khác nhau
Ruột thừa và ruột tịt ở động vật đều có nguồn gốc là manh tràng ở nhóm động vật
ăn thực vật
Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người có chung 1 nguồn gốc
Chi trước của mèo và tay của người có chung nguồn gốc là chi trước của động vật
có xương sống
Đáp án cần chọn là: A 

Câu 32: Cặp cơ quan nào dưới đây là cặp cơ quan tương tự?
A. Chi trước voi và chi trước chó
B. Tai dơi và tai mèo
C. Cánh chim và cánh dơi
D. Cánh bướm và cánh dơi
Đáp án:
Cánh bướm có nguồn gốc khác cánh dơi
Cánh bướm có nguồn gốc từ phần trước bụng, còn cánh dơi có nguồn gốc từ chi
trước.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 33: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tiến hóa theo
hướng đồng quy tính trạng?
A. Cánh chim và cánh bướm
B. Ruột thừa của người và ruột tịt ở động vật
C. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người
D. Chi trước của mèo và tay của người
Đáp án:
Cánh chim và cánh bướm có chúng chức năng là bay nhưng chúng có nguồn gốc
khác nhau.
Ruột thừa và ruột tịt ở động vật đều có nguồn gốc là manh tràng ở nhóm động vật
ăn thực vật.
Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người có chung 1 nguồn gốc.
Chi trước của mèo và tay của người có chung nguồn gốc là chi trước của động vật
có xương sống.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 34: Gai xương rồng và gai hoa hồng là bằng chứng về
A. Cơ quan tương đồng
B. Cơ quan thoái hóa
C. Phôi sinh học
D. Cơ quan tương tự
Đáp án:
Đây là ví dụ về cơ quan tương tự vì gai xương rồng có nguồn gốc từ lá, gai hoa
hồng có nguồn gốc là biểu bì.
Đáp án cần chọn là: D 

Câu 35: Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về
A. Cơ quan tương đồng
B. Bằng chứng phôi sinh học
C. Cơ quan thoái hóa
D. Cơ quan tương tự
Đáp án:
Vây cá mập, vây cá ngư long và vây cá voi là ví dụ về cơ quan tương tự: có nguồn
gốc khác nhau nhưng thực hiện các chức năng giống nhau.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 36: Ruột thừa ở người; hạt ngô trên bông cờ của ngô hay cây đu đủ đực
có quả. Đây là bằng chứng về
A. Cơ quan thoái hóa
B. Cơ quan tương đồng
C. Phôi sinh học
D. Cơ quan tương tự
Đáp án:
Ruột thừa ở người; hạt ngô trên bông cờ của ngô hay cây đu đủ đực có quả. Đây là
bằng chứng về cơ quan thoái hóa.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 37: Cơ quan nào không thể xem là cơ quan thoái hoá?
A. Vết xương chi ở rắn.
B. Đuôi chuột túi.
C. Xương cụt ở người.
D. Mấu thịt ở mí mắt người
Đáp án:
 Cơ quan thoái hóa: cơ quan còn tồn tại nhưng không còn thực hiện chức
năng (A, C, D)
 Đuôi chuột túi có vai trò rất quan trọng, giữ thăng bằng, làm bánh lái cũng
như tăng lực phóng khi nó di chuyển → không thể xem là cơ quan thoái hóa
Đáp án cần chọn là: B 

Câu 38: Nói về bằng chứng phôi sinh học so sánh, phát biểu nào sau đây là
đúng?
A. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong giai đoạn
đầu, giống nhau ở giai đoạn sau trong quá trình phát triển phôi của các loài.
B. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm giống nhau trong quá
trình phát triển phôi của các loài động vật.
C. Phôi sinh học so sánh chỉ nghiên cứu những đặc điểm khác nhau trong quá
trình phát triển phôi của các loài động vật.
D. Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau
trong quá trình phát triển phôi của các loài động vật.
Đáp án:
Phôi sinh học so sánh nghiên cứu những đặc điểm giống nhau và khác nhau trong
quá trình phát triển phôi của các loài động vật.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 39: Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và
khác nhau giữa các loài về
A. cấu tạo trong của các nội quan.
B. các giai đoạn phát triển phôi thai.
C. cấu tạo pôlipeptit hoặc pôlinuclêôtit.
D. sinh học và biến cố địa chất.
Đáp án:
Bằng chứng phôi sinh học so sánh dựa vào các điểm giống nhau và khác nhau giữa
các loài về các giai đoạn phát triển phôi thai.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 40: Người và tinh tinh khác nhau nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β
Hb như nhau chứng tỏ cùng một nguồn gốc thì gọi là :
A. Bằng chứng sinh học phân tử
B. Bằng chứng giải phẫu so sánh
C. Bằng chứng đại lí sinh học
D. Bằng chứng phôi sinh học
Đáp án:
Thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ chúng chung bằng chứng
sinh học phân tử
Đáp án cần chọn là: A