tin hoc 9 bai 9 bai trinh chieu 60aef93221c86

Tin học 9 Bài 9: Bài trình chiếu – Học hỏi Net

Học tập

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

– Bài trình chiếu do ứng dụng trình chiếu tạo ra là tập hợp những trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp .
– Các trang chiếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3, … từ trang tiên phong đến trang ở đầu cuối .

tin hoc 9 bai 9 bai trinh chieu 60aef93221c86

– Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào và được đánh số tự động.

– Công việc quan trọng nhất khi tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho những trang chiếu. Nội dung trên những trang chiếu hoàn toàn có thể là những dạng sau :
+ Văn bản : Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình diễn dưới dạng liệt kê .
+ Hình ảnh, biểu đồ minh hoạ, …
+ Các tệp âm thanh và những đoạn phim, …
– Các nội dung nói trên gọi là những đối tượng người dùng .

1.2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

– Bố trí nội dung có nghĩa là phương pháp sắp xếp vị trí của những thành phần nội dung ( văn bản, hình ảnh, hình tượng tệp âm thanh, tệp phim, … ) trên trang chiếu .
– Trang tiêu đề là trang tiên phong cho biết nội dung bài trình chiếu, trang còn lại là trang nội dung .
– Mỗi trang chiếu thường có nội dung văn bản làm tiêu đề trang và nằm ở trên cùng .
– Các ứng dụng trình chiếu thường có sẵn những mẫu sắp xếp nội dung ( layout ) trang chiếu .

tin hoc 9 bai 9 bai trinh chieu 60aef9326e1c5

– Trong đó :
+ Mẫu 1 : thường được vận dụng cho trang tiêu đề .
+ Mẫu 2 : vận dụng cho trang nội dung chỉ có thông tin dạng văn bản .
+ Mẫu 3 : vận dụng cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh .
+ Mẫu 4 : trang gồm văn bản và hình ảnh .
+ Mẫu 7 : cho trang gồm văn bản và đoạn phim .
– Áp dụng trang chiếu rất đơn thuần, hoàn toàn có thể biến hóa mẫu vận dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh gọn mà không cần nhập lại nội dung .

1.3. Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu

– Nội dung quan trọng nhất trên những trang chiếu là thông tin dạng văn bản .
– Khung văn bản là những những khung với đường biên kẻ chấm mờ .
– Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu .
– Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu .
– Khung nội dung được định dạng sẵn để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung cụ thể trang chiếu .
– Các thao tác soạn thảo tựa như như chương trình soạn thảo văn bản .

1.4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint

Có nhiều ứng dụng trình chiếu khác nhau, trong đó ứng dụng PowerPoint của Microsoft hiện đang được sử dụng thông dụng nhất .
Ngoài những bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc giống như trong chương trình Word và Excel, màn hình hiển thị này còn có thêm những đặc thù sau đây :
– Trang chiếu : Nằm ở vùng chính của hành lang cửa số, trang chiếu được hiển thị sẵn sàng chuẩn bị để nhập nội dung .
– Bảng chọn Slide Show ( trình chiếu ) : Bao gồm những lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu .
Ngăn bên trái hiển thị hình tượng những trang chiếu. Khi cần thao tác với một trang chiếu đơn cử, ta chỉ cần nháy chuột vào hình tượng của nó .

Hình 5. Màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu PowerPoint

2. Bài tập minh họa

Bài 1: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh:

A. File → Delete Slide
B. Edit → Delete Slide
C. Tool → Delete Slide

D. Slide Show → Delete Slide

Hướng dẫn giải

Khi đang thao tác với PowerPoint, muốn xóa bỏ một trang chiếu ta dùng lệnh Edit → Delete Slide hoặc chọn trang chiếu đó và nhấn phím Delete .
→ Đáp án B

Bài 2: Cách mở mẫu bài trình chiếu ( Slide DeSign…) ?

A. Insert → Slide DeSign …
B. Format → Slide DeSign …
C. View → Slide DeSign …
D. Tools → Slide DeSign …

Hướng dẫn giải

Muốn mở mẫu bài trình chiếu chọn Format → Slide DeSign …. Muốn vận dụng mẫu sắp xếp nội dung cho trang chiếu đang hiện thị chọn Format → Slide Layout …
→ Đáp án B

3. Luyện tập

3.1. Bài tập tự luận

Câu 1: Yếu tố nào ảnh hưởng đến tính hấp dẫn, sinh động cho bài trình chiếu?

Câu 2: Mỗi trang chiếu thường có những nội dung nào?

Câu 3: Khi đang làm việc với PowerPoint, muốn thiết lập mẫu bố trí của trang chiếu, ta sử dụng lệnh nào?

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Bài trình chiếu là tập hợp:

A. Các trang chiếu
B. Các trang văn bản
C. Hình ảnh
D. Âm thanh

Câu 2: Tác dụng của khung văn bản có sẵn trên trang chiếu là:

A. Để nhập văn bản
B. Nhập âm thanh
C. Câu a và b đều sai
D. Câu a và b đều đúng

Câu 3: Khi trình chiếu nội dung của mỗi trang chiếu:

A. Bắt buộc phải có 1 hiệu ứng âm thanh đi kèm .
B. Bắt buộc phải có 2 hiệu ứng âm thanh trở lên .
C. Tùy theo nội dung bộc lộ để chọn âm thanh cho tương thích .
D. Tuyệt đối không nên sử dụng hiệu ứng âm thanh .

Câu 4: Để trình chiếu từ trang đầu ta ấn phím sau đây trên bàn phím:

A. Enter
B. F5
C. Insert
D. Ctrl + F4 .

Câu 5: Nội dung trên trang chiếu có thể là:

A. Văn bản, hình ảnh, âm thanh

B. Biểu đồ, trang vẽ, ca khúc

C. Văn bản, hình ảnh, biểu đồ, âm thanh, đoạn phim …
D. A và B đều đúng

4. Kết luận

Sau khi học xong Bài 9 : Bài trình chiếu, những em cần nắm vững 1 số ít kiến thức và kỹ năng trọng tâm cơ bản :

  • Khái niệm cơ bản về bài trình chiếu.
  • Các thành phần về nội dung trên các trang chiếu.
  • Các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu.