articlewriting1 1

Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp | Hay nhất Giải bài tập Vật Lí 12

Học tập

Báo cáo thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Bài 19: Thực hành: Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

Báo cáo thực hành

Khảo sát đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp

I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

Quảng cáo

+ Vẽ sơ đồ đoạn mạch có điện trở, cuộn dây và tụ điện mắc tiếp nối đuôi nhau .
Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12
+ Nêu tóm tắt cách dùng vôn kế xoay chiều và phép vẽ những vectơ quay để xác lập trị số của L, r, C, Z và cosφ của cả đoạn mạch .

Lời giải:

Vôn kế xoay chiều được mắc song song với điểm cần đo trong mạch điện. Vì là đo dòng điện và điện áp xoay chiều nên đấu chiều nào của đồng hồ đeo tay cũng được. Khi chọn đồng hồ đeo tay phải có chỉ số đo lớn hơn điện áp hoặc dòng điện cần đo .
VD : muốn đo điện áp 220V cần đồng hồ đeo tay có chỉ số đo là 300V .
Chỉ số đồng hồ đeo tay nhỏ hơn sẽ gây cháy đồng hồ đeo tay. Chỉ số đồng hồ đeo tay lớn quá sẽ khó đọc .

Quảng cáo

II. KẾT QUẢ THỰC HÀNH

Xác định r, L của cuộn dây không có lõi sắt và điện dung C của tụ điện

1. Mắc đoạn mạch có R, L, C nối tiếp vào hai cực nguồn điện xoay chiều cỡ U = 12V theo sơ đồ ở hình 19.1 SGK.

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

2. Chọn vôn kế xoay chiều có phạm vi đo 20V để đo UMQ = U; UMN; UNP; UMP; UPQ. Ghi các kết quả đo kèm sai số đo vào bảng 19.1

Bảng 19.1

UMQ = U (V) UMN (V) UNP (V) UMP (V) UPQ (V)
6,9 ± 0,1 3,9 ± 0,1 3,8 ± 0,1 6,9 ± 0,1 6,7 ± 0,1

3. Dùng compa và thước vẽ các vectơ quay
MN→, MP→, NP→ và MQ→ có độ dài biểu diễn các điện áp hiệu dụng UMN, UNP, UMP, UPQ và UMQ đã đo được với mức chính xác đến 1 mm, theo cùng một tỉ xích 10 mm ứng với 1 V.

Quảng cáo

Lời giải:

– Dùng thước và compa vẽ những vectơ quay theo cùng tỉ xích 1V ứng với 10 mm .
+ Vec tơ MN → màn biểu diễn uMN có độ lớn UMN = I.R ứng với độ dài MN .
+ Vec tơ NP → trình diễn uNP có độ lớn UNP = I.ZLr ứng với độ dài NP .
+ Vec tơ MP → màn biểu diễn uMP có độ lớn UMP = I.ZRLr ứng với độ dài MP .

+ Vec tơ PQ→ biểu diễn uPQ có độ lớn Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12 ứng với độ dài PQ.

+ Vec tơ MQ → trình diễn uMQ có độ lớn UMQ = I.Z ứng với độ dài MQ .
– P. là giao điểm của hai cung tròn nửa đường kính MP và NP .
– Q. là giao điểm của hai cung tròn nửa đường kính MQ và PQ .
– Vec tơ PQ → cắt MN → lê dài tại điểm H .
=> Đoạn NH màn biểu diễn UNH = I.r
Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

4. Từ giãn đồ vectơ đã vẽ, đo các độ dài:

MN = 39 ± 1 ( mm ) ; NH = 21 ± 1 ( mm )
MP = 69 ± 1 ( mm ) ; MQ = 69 ± 1 ( mm )
PH = 32 ± 1 ( mm ) ; PQ = 67 ± 1 ( mm )

5. Tính ra các trị số của L, C, r, Z và Cosφ

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

Giải bài tập Vật Lý 12 | Để học tốt Vật Lý 12

Các bài giải bài tập Vật lý 12 bài 19 khác :

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

bai-19-thuc-hanh-khao-sat-doan-mach-dien-xoay-chieu-co-r-l-c-mac-noi-tiep.jsp