chinh luu dung toi thieu bao nhieu diot 2

Giải thích câu: Trong mạch chỉnh lưu cần phải dùng tối thiểu bao nhiêu điốt

Học tập

Bài viết hôm nay sẽ không tìm hiểu về sơ đồ, nguyên lý mạch chỉnh lưu nửa mà sẽ trả lời một số câu hỏi về mạch chỉnh lưu. Trong mạch chỉnh lưu cầu, nửa chu kỳ, hai nửa chu kỳ cần phải dùng tối thiểu bao nhiêu điốt ? Để trả lời được câu hỏi này trước tiên ta phải xem có bao nhiêu loại chỉnh lưu sử dụng diode.

Phân loại mạch chỉnh lưu sử dụng diode

Phân loại theo sơ đồ liên kết thì có 3 loại mạch chỉnh lưu không điều khiển và tinh chỉnh sử dụng điốt. Trong đó mỗi loại mạch đều số lượng điốt, cách liên kết những điốt và có ưu, điểm yếu kém riêng .
+ Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ luân hồi

+ Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ

+ Mạch chỉnh lưu cầu

các loại mạch cầu chỉnh lưu điốt

>>> Xem thêm: 10 mạch chỉnh lưu không điều khiển sử dụng điốt

Trong mạch chỉnh lưu cầu, nửa chu kỳ luân hồi, hai nửa chu kỳ luân hồi cần phải dùng tối thiểu bao nhiêu điốt

Trong những mạch chỉnh lưu không tinh chỉnh và điều khiển sử dụng điốt thì mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ luân hồi là mạch dùng ít điốt nhất. Mạch này chỉ sử dụng duy nhất 1 điốt, do đó điốt chỉ được cho phép dòng điện đi qua trong nửa chu kỳ luân hồi. Mạch này thế cho nên có dạng sóng ngõ ra kém hơn 2 mạch còn lại .

1. Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ luân hồi cần tối thiểu 1 điốt

Sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ luân hồi cần phải dùng tối thiểu 1 điốt tiếp nối đuôi nhau với tải và tiếp nối đuôi nhau với nguồn điện xoay chiều. Trong đó tải sẽ nối với cực âm ( Anode ) của điốt và nguồn điện xoay chiều nối với cực dương ( Cathode ) của diode .

chỉnh lưu nửa chu kỳ cần dùng 1 điốt

Sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

+ Khi điện áp ngõ vào dương thì điốt phân cực thuận. Do đó điốt dẫn nên điện áp trên tải bằng với điện áp nguồn .
+ Khi nguồn điện áp ngõ vào âm thì điốt phân cực ngược. Do đó điốt không dẫn, hở mạch nên điện áp trên tải bằng 0 .

>>> Xem thêm: Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ là gì? 5 sơ đồ mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

2. Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ cần tối thiểu 2 điốt

Như tên gọi thì mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ luân hồi sử dụng tối thiểu 2 điốt. Mạch nhu yếu một biến áp có điểm giữa, sơ cấp nối với nguồn điện xoay chiều. Và thứ cấp nối với 2 điốt như trong hình, cực âm 2 điốt nối chung với một đầu của tải, đầu còn lại của tải nối với điểm giữa của biến áp .

chỉnh lưu hai nửa chu kỳ cần dùng 2 điốt

Sơ đồ mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ

Khi điện áp nguồn dương thì D1 dẫn điện áp trên tải đúng bằng với áp nguồn. Ngược lại khi điện áp nguồn âm thì D2 dẫn, điện áp trên tải ngược dấu với điện áp nguồn nhưng có cùng độ lớn. Do đó mạch được chỉnh lưu ở cả 2 chu kỳ luân hồi chỉ với 2 điốt .

>>> Xem thêm: Tìm hiểu nguyên lý 7 sơ đồ mạch chỉnh lưu hai nửa chu kỳ

3. Mạch chỉnh lưu cầu cần tối thiểu 4 điốt

Mạch chỉnh lưu cầu sử dụng các điốt mắc thành một hình cầu khép kín. Để mạch chỉnh lưu được ở cả chu kỳ âm và dương thì trong mạch chỉnh lưu cầu cần phải dùng tối thiểu 4 điốt. Ở nửa chu kỳ thì dòng điện sẽ chỉ đi qua 2 điốt.

trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu bao nhiêu điốt

Sơ đồ mạch chỉnh lưu cầu

Hình vào dạng sòng ngõ ra của điện áp sau chỉnh lưu cầu, ta thấy điện áp ở cả chu kỳ luân hồi có giá trị dương và độ lớn bằng với giá trị điện áp nguồn. Nhưng ở bán kỳ âm điện áp ngõ ra ngược dấu với điện áp nguồn .
Thật vậy, ở bán kỳ dương dòng điện qua D1, qua tải, qua D4. Nếu ta bỏ lỡ độ sụt áp trên những điốt thì điện áp sau chỉnh lưu có cùng độ lớn và cùng dấu với điện áp ngõ vào .

Ở bán kỳ âm thì điện áp bị đổi dấu, dòng điện đi qua D2, qua tải, qua D3. Ta thấy dòng điện qua tải có chiều dương, còn điện áp trên tải thì ngược dấu với điện áp nguồn. Nên theo tính chất bắc cầu thì điện áp trên tải là điện áp dương.

>> Xem thêm:

Sơ đồ nguyên lý 2 mạch chỉnh lưu cầu 1 pha không điều khiển

Nguyên lý của 20 sơ đồ mạch điện cơ bản dùng contactor