articlewriting1 1

Sinh vật dị dưỡng – Wikipedia tiếng Việt

Học tập
300px Auto and heterotrophs vi.svg dị dưỡngTổng quan quy trình giữa tự dưỡng và

Sinh vật dị dưỡng là một nhóm sinh vật tiêu thụ hoặc hấp thụ cacbon hữu cơ (thay vì cố định cacbon từ các nguồn vô cơ như cacbon dioxide) để có thể sản xuất năng lượng và tổng hợp các hợp chất để duy trì sự sống.[1][2] Kiểu dinh dưỡng này khác với dinh dưỡng của các sinh vật tự dưỡng như thực vật và tảo, chúng là những loài có thể dùng năng lượng từ ánh sáng mặt trời hoặc các hợp chất vô cơ để tạo ra các hợp chất hữu cơ như cacbohydrat, mỡ, và protein từ cacbon dioxide vô cơ. Các hợp chất cacbon bị khử này có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng cho quá trình tự dưỡng và cung cấp năng lượng ở dạng thực phẩm được tiêu thụ bởi các sinh vật dị dưỡng.

Sinh vật dị dưỡng hoàn toàn có thể được chia ra loài vô cơ dưõng hoặc hữu cơ dưỡng. Loài vô cơ dưỡng dùng những chất vô cơ làm nguồn dinh dưỡng, trong khi đó loài hữu cơ dưỡng dùng những chất hữu cơ. Cũng có một cách chia khác là loài quang dưỡng và hóa dưỡng. Loài quang dưỡng sử dụng nguồn nguồn năng lượng từ ánh sáng cho những Trao đổi chất quy đổi thức ăn / nguyên vật liệu thành nguồn năng lượng để sử dụng cho những quy trình của tế bào, biến hóa thức ăn / nguyên vật liệu thành những đơn vị chức năng để tạo nên protein, lipid, axit nucleic cùng 1 số ít carbohydrate và vô hiệu chất thải nitơ, còn loài hóa dưỡng lấy nguồn năng lượng từ những phản ứng oxy-hóa gồm có tập hợp những phản ứng và quy trình trao đổi chất diễn ra trong những tế bào của sinh vật để quy đổi nguồn năng lượng hóa học có trong chất dinh dưỡng. [ 3 ]

2 cách phân loại trên cho ta nhiều phân loại nhỏ hơn như sau:

Quang hữu cơ dưỡng là loài vừa dùng ánh sáng làm nguồn năng lượng, vừa dùng năng lượng từ phản ứng oxy-hóa và xây dựng tế bào bằng chất hữu cơ trong môi trường. Hóa vô cơ dưỡng là loài dùng năng lượng từ phản ứng oxy-hóa các chất vô cơ. Hỗn dưỡng là loài đứng giữa dị dưỡng và tự dưỡng, do đó có thể sống trong điều kiện cần tự dưỡng và dị dưỡng.

Sinh vật dị dưỡng sử dụng hàng loạt nguồn năng lượng cho quy trình tăng trưởng và sinh sản, khác với những sinh vật tự dưỡng phải dùng một phần nguồn năng lượng để tổng hợp cacbon .
Nhiều loài sinh vật dị dưỡng cũng là loài hóa hữu cơ dưỡng, chúng sử dụng hợp chất cacbon hữu cơ làm nguồn cacbon, và chất hữu cơ làm chất khử và nguồn nguồn năng lượng. [ 4 ] Sinh vật dị dưỡng trong hầu hết trường hợp là sinh vật tiêu thụ trong chuỗi thức ăn, chúng nhận dinh dưỡng mà những loài hủ sinh, kí sinh, và hoàn sinh. Chúng phân rã những chất hữu cơ phức tạp ( tinh bột, protein, chất béo ) do những loài tự dưỡng tổng hợp thành những chất hữu cơ đơn thuần hơn ( đường glucozo, amino acid, axit béo và rượu glycerol ) .Động vật là loài dị dưỡng do nuốt, nấm là loài dị dưỡng do hấp thụ .