articlewriting1 1

Giải Vở Bài Tập Công Nghệ 7 – Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng

Học tập

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải vở bài tập công nghệ tiên tiến 7 – Bài 22 : Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng giúp HS giải bài tập, lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức, kĩ năng kĩ thuật và vận dụng được vào thực tiễn cần khơi dậy và phát huy triệt để tính dữ thế chủ động, phát minh sáng tạo của học viên trong học tập :

  I. Vai trò của rừng và trồng rừng (Trang 46 – vbt Công nghệ 7):

  Em hãy chọn những nhóm từ thích hợp : phòng hộ, chống xói mòn, phân phối gỗ, cung ứng lâm thổ sản, tái tạo môi trường tự nhiên sống, làm cho đất tơi xốp, tái tạo đất để điền vào sơ đồ sau :
  Vai trò của rừng :
  – Phòng hộ, chống xói mòn .
  – Cải tạo môi trường tự nhiên sống .
  – Cung cấp gỗ
  – Cải tạo đất .

  II. Nhiệm vụ của trồng rừng nước ta (Trang 46 – vbt Công nghệ 7):

  1. Tình hình rừng ở nước ta: bị tàn phá nghiêm trọng diện tích và độ che phủ của rừng giảm nhanh chóng; diện tích đồi trọc, đất hoang ngày càng tăng.

  Số liệu so sánh về vận tốc tàn phá rừng ở nước ta :

  1943 1995
  Diện tích rừng tự nhiên 14,350,000 ha 8,253,000 ha
  Độ che phủ rừng 43% 28%
  Diện tích đồi trọc Không đáng kể 13,000,000 ha

  – Một số ví dụ về mối đe dọa của sự phá rừng : đất đai bị xói mòn, dễ bị ngập lụt khi mưa lớn, khí hậu đổi khác, …

  2. Nhiệm vụ của trồng rừng: Trồng rừng để thường xuyên phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp trong đó có:

  – Trồng rừng sản xuất : lấy nguyên vật liệu Giao hàng đời sống và xuất khẩu .
  – Trồng rừng phòng hộ : phòng hộ đầu nguồn ; trồng rừng ven biển ( chắn gió, chống cát bay, tái tạo bãi cát, … )
  – Trồng rừng đặc dụng : vườn Quốc gia, khu bảo tồn, …
  Ở địa phương em, nhiệm vụ trồng rừng nào là hầu hết ? Ở địa phương em đa phần trồng rừng phòng hộ bởi địa hình núi cao, dễ sụt lún do mưa lớn nên cần có rừng đầu nguồn che chở .

  Trả lời câu hỏi

  Câu 1 (Trang 47 – vbt Công nghệ 7): Em cho biết nhiệm vụ của trồng rừng ở nước ta trong thời gian tới là gì

  Lời giải:

  Trồng rừng để tiếp tục phủ xanh 19,8 triệu ha đất lâm nghiệp trong đó có :
  – Trồng rừng sản xuất : lấy nguyên vật liệu Giao hàng đời sống và xuất khẩu .
  – Trồng rừng phòng hộ : phòng hộ đầu nguồn ; trồng rừng ven biển ( chắn gió, chống cát bay, tái tạo bãi cát, … )

  – Trồng rừng đặc dụng: vườn Quốc gia, khu bảo tồn, …

  Câu 2 (Trang 47 – vbt Công nghệ 7): Tốc độ phá rừng ở nước ta hiện nay như thế nào? (em hãy đánh dấu (x) vào đầu câu trả lời đúng).

  Lời giải:

  a. Rất nhanh
  x b. Tuy có giảm nhưng chưa đáng kể
  c. Chậm
  d. Không còn tệ phá rừng