articlewriting1 1

Tổng hợp cách vẽ tia phản xạ qua gương phẳng | Bán Máy Nước Nóng – Banmaynuocnong

Học tập
Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án

A. Phương pháp giải

1. Sử dụng định luật phản xạ ánh sáng:

+ Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia tới .

Liên quan: cách vẽ tia phản xạ qua gương phẳng

+ Góc tới bằng góc phản xạ .

2. Sử dụng tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ gương đến vật bằng khoảng cách từ gương đến ảnh. Tức là ảnh đối xứng với vật qua gương
Để vẽ ảnh của một vật qua gương phẳng có hai cách :

Cách 1:

Vẽ 2 tia sáng bất kỳ từ vật đến gương, sau đó vẽ hai tia phản xạ, đường lê dài của hai tia phản xạ cắt nhau ở đâu thì đó là ảnh .

Cách 2:

Lấy đổi xứng ảnh với vật qua gương phẳng .

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Dựa vào tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, hãy vẽ ảnh của vật sáng AB

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án:

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là ảnh ảo, cùng chiều, có độ lớn bằng vật, khoảng cách từ ảnh đến gương bằng khoảng cách từ vật đến gương .
– Vẽ ảnh của vật sáng AB

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ví dụ 2: Vẽ ảnh của vật sáng AOB sau:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án: Vẽ ảnh của vật sáng AOB:

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Ví dụ 3: Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng. Góc tạo bởi tia tới với mặt gương bằng 50°.

a ) Hãy vẽ ảnh của vật tạo bởi gương phẳng ?
b ) Tìm góc tới và góc phản xạ ?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Đáp án:

a ) Vẽ hình .

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

b ) Ta có :

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Vì góc tới bẳng góc phản xạ nên: i = i’ = 40°

C. Bài tập tự luyện

Bài 1: Hình vẽ nào dưới đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

A. Hình a .
B. Hình b .
C. Hình c .
D. Cả ba hình đều đúng .

Bài 2: Vẽ ảnh của vật AB qua gương phẳng.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 3: Cho vật AB đặt trước một gương phẳng như hình vẽ:

Hãy vẽ ảnh A’B ’ của vât AB qua gương phẳng

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 4. Một vật sáng AB đặt trước một gương phẳng (hình vẽ). Góc tạo bởi vật và gương phẳng bằng 60°.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

a ) Hãy vẽ ảnh của vật AB tạo bởi gương phẳng và cho biết góc tạo bởi giữa ảnh và mặt gương .
b ) Hãy vẽ tia sáng xuất phát từ điểm A tới gương rồi phản xạ qua điểm N

Bài 5. Cho các hình vẽ a,b,c, dưới đây. Hãy vẽ tia phản xạ (hoặc tia tới) và xác định trên hình vẽ độ lớn của các góc tới i (hoặc góc phản xạ i’)

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 6. Hãy vẽ ảnh của một số vật đặt trước gương phẳng ở trường hợp sau

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 7. Vẽ ảnh của vật sáng AB trong trường hợp sau

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 8. Vẽ ảnh của vật sáng là tam giác ABC đặt trước gương như hình.

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 9. Trong các hình vẽ dưới đây, hãy vẽ các tia sáng xuất phát từ S đến gặp gương phẳng rồi phản xạ qua R

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Bài 10. Đặt hai gương phẳng vuông góc với nhau chiếu một tia sáng SI bất kỳ vào gương G1. Hãy vẽ đường đi của tia sáng qua G1, G2. Cho biết tia phản xạ qua G2 có phương như thế nào đối với tia tới SI?

Cách Vẽ đường đi của tia sáng và ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án | Vật Lí lớp 7

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 7 tinh lọc, có đáp án hay khác :

  • Dạng 5: Bài tập về bóng tối, bóng nửa tối nâng cao cực hay, có đáp án
  • Dạng 6: Bài tập Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng hay, có đáp án
  • Dạng 8: Cách xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng cực hay
  • Dạng 9: Cách giải bài tập về gương phẳng nâng cao cực hay, có đáp án

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 7 hay khác :

  • Giải bài tập Vật lí 7
  • Giải sách bài tập Vật lí 7
  • Giải VBT Vật Lí 7
  • 470 Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 7 có đáp án
  • Top 37 Đề thi Vật Lí 7 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại banmaynuocnong.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án