articlewriting1 1

Where are you from dịch ra Tiếng Việt là gì

Tin tức tổng hợp

Trong bài học này, chúng ta sẽ được học một số cách khác nhau để đặt câu hỏi Where are you from? (Bạn đến từ đâu?)

Thứ nhất, Where are you from? có thể có rất nhiều ý nghĩa. Nó có thể là What city are you from? (Bạn đến từ thành phố nào?) hoặc What state are you from? (Bạn đến từ bang nào?).

Thực tế, người Mỹ thường xuyên hỏi nhau câu này để biết người kia đến từ nơi nào ở nước Mỹ. Tất nhiên, nó cũng có nghĩa What country are you from? (Bạn đến từ đất nước nào?)

Nếu bạn muốn trả lời câu hỏi này, có hai cách:

Bạn có thể nói: Im + quốc tịch của mình.

Ví dụ : Im Japanese ( Tôi là người Nhật )Hoặc Im Vietnamese ( Tôi là người Nước Ta )

Hoặc bạn có thể nói Im from + đất nước bạn từ đấy đến.

Ví dụ : Im from Italy ( Tôi đến từ nước Ý )Nếu bạn đến từ một thành phố hoặc khu vực nổi tiếng, bạn cũng hoàn toàn có thể vấn đáp như vậy .

Ví dụ: Im from Beijing (Tôi đến từ Bắc Kinh)

Tuy nhiên, người Mỹ sẽ không hỏi What country are you from ? ( Bạn đến từ quốc gia nào ? ) hay thậm chí còn là Where are you from ? .

Trong đa phần các tình huống thông thường, họ sẽ hỏi theo một cách đơn giản hơn: Where you from?  cũng giống như Where are you from?, nhưng từ are đã được bỏ đi.

Tất nhiên, ở Mỹ cũng như nhiều nơi khác trên quốc tế, câu hỏi đó hoàn toàn có thể được hỏi gián tiếp cho lịch sự và trang nhã .Cụ thể, họ hoàn toàn có thể hỏi bạn có phải bạn đến từ quốc gia mà họ gặp bạn ở đấy không .Ví dụ, nếu bạn gặp ai đó ở Thành Phố New York, họ hoàn toàn có thể hỏi bạn là : Bạn đến từ Thành Phố New York à ?Rất nhiều vùng ở nước Mỹ là nơi đa văn hóa, nên cách hỏi như trên tránh được những hiểu nhầm hoàn toàn có thể gây bồn chồn. Bạn hoàn toàn có thể vấn đáp câu hỏi đấy tương tự như như cách bạn vấn đáp câu Where are you from ?. Chỉ cần thêm từ No ở phía trước. Ví dụ : No + Im + quốc tịch No, Im French .

Hoặc: No + Im from + country  No, Im from Russia.

Bởi vì nước Mỹ rất lớn, nên những người bạn gặp hoàn toàn có thể rất tự hào về nơi mà họ sinh ra. Nếu bạn hỏi họ đến từ đâu, họ hoàn toàn có thể vấn đáp rằng : West Coast, hoặc East Coast, hoặc California, hoặc the South hoặc the Midwest .Nếu họ vấn đáp theo cách đó, thì thường là họ rất thú vị với việc nói về nơi họ đến và việc nơi đó đặc biệt quan trọng thế nào .

Yến Nga (biên dịch)

Video liên quan